Kokonaisarkkitehti Timo Hartikainen on tehnyt monipuolisen uran Rettalla

Timo Hartikainen, kokonaisarkkitehti Retta

Rettassa kokonaisarkkitehtina työskentelevän Timo Hartikaisen pitkä ura Rettassa on ollut vauhdikas ja monipuolinen.

Timo aloitti Huoneistokeskuksella välitystyössä vuonna 2007 kyllästyttyään aiemmassa työssään jatkuvaan matkustamiseen. Pari vuotta myöhemmin globaalien suhdanteiden vaikutukset kuitenkin heijastuivat merkittävästi myös kiinteistönvälitykseen, ja Timo päätti siirtyä vuonna 2010 kiinteistöjohtamispalveluihin Retta Managementin B2B-manageerauspalveluiden pariin järjestelmävaihtojen koordinointitehtäviin.  

Vuoden päästä Timo nimitettiin kehityspäälliköksi vastuualueinaan Retta Managementin liiketoiminnan ja tietohallinnon kehitys. Vastuut kasvoivat, ja jo vuonna 2014 Timo vastasi Retta Managementin ja Retta Isännöinnin kehitystoiminnoista sekä myös tietohallinnon tukipalveluista. Vuotta myöhemmin Rettassa ryhdyttiin rakentamaan liiketoiminnoille keskittyjä tukipalveluja. Timo siirtyi tuolloin Retta ICT-kehityspäälliköksi kiinteistöjohtamispalvelujen järjestelmäkehityksen pariin.

Vuonna 2017 Timolle avautui tilaisuus Retta Isännöinnissä ja hän siirtyi asiakkuuspäälliköksi kehittämään isännöintipalvelujen tarjontaa rakennusliikkeille. Uudiskohteiden ja rakennusliikkeiden parissa työskentely oli hänelle tuttua jo Huoneistokeskuksen ajoilta, joten hän pääsi jälleen hyödyntämään aiemmassa tehtävässä oppimiaan taitoja. 

Muutaman vuoden jälkeen Timo työllistyi hetkeksi  Rettan ulkopuolella, mutta palasi pian takaisin, tällä kertaa asiakkuuspäälliköksi Retta Managementiin ulkomaisten kiinteistörahastojen pariin sekä kehittämään mm. asiakasraportointia. Tässä tehtävässä rahastojen johtaminen ja erityisesti raportoinnin merkitys sijoittajille avautuivat Timolle aivan uudella tavalla. Raportointia kehitetään tällä hetkellä Rettassa laajasti, joten Timo saa nykyisessäkin roolissaan olla edelleen mukana tässä mielenkiintoisessa kehitystyössä.

Kokonaisarkkitehdin työ on kuin talon rakentamista

Rettan kokonaisarkkitehtuurista Timo on vastannut vuodesta 2020. Kokonaisarkkitehdin tehtävää Timo kuvailee talon rakentamiseksi. Samoin kuin jokaisessa rakennushankkeessa tarvitaan arkkitehti, jolla on kokonaiskuva lopputuloksesta, toimii Timo siltana liiketoiminnan tarpeiden ja digitaalisten ratkaisujen välillä. Timo pyrkii liiketoimintaa laajasti ymmärtäen tulkitsemaan sen kehitystarpeet digitaaliseksi muutokseksi huomioiden myös nykyisen yritysarkkitehtuurin. Tästä syntyy Rettan tapa tehdä liiketoimintaa.

Timo kertoo, että hänen tehtäväkenttänsä on haastava, mutta äärettömän mielenkiintoinen. Tyypillistä työpäivää hänellä ei ole, ellei useissa palavereissa ”surffaamista” katsota sellaiseksi. Se, että hän hyppää palaverista toiseen ja aiheesta kolmanteen kuuluu tyypillisesti kokonaisarkkitehdin työnkuvaan. Palaverit ovat suunnittelukokouksia, jotka liittyvät pääsääntöisesti kehitysprojekteihin.  

Timon tehtävä on asiantuntijatehtävä ja hän on sisäinen konsultti niin liiketoiminnalle kuin ICT-tiimeillekin, joiden kanssa hän miettii eri ratkaisujen toteutuksia ja sitä, miten liiketoimintaa tai sen osaa tulisi muuttaa ja millä tavoin. Keinovalikoima on laaja ja haasteena on valita juuri ne oikeat menetelmäratkaisut tulevaisuuden kannalta. Timo on mukana kehitysprojekteissa, validoimassa ratkaisuja, miettimässä yhdessä parhaita ja optimaalisia ratkaisuja niin liiketoiminnan kuin ICT-ratkaisujenkin näkökulmasta. Timo yrittää parhaan kykynsä mukaan auttaa Rettaa menestymään tulevaisuudessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Niin kuin kaikki rettalaiset. 

Kehityksen keskellä

Rettalla on ollut jo pitkään käynnissä iso kehitystyö, jolla digitalisoidaan kiinteistöjen palveluliiketoimintaa. Rettalla tehdään kehitystä, mitä muut eivät tee ja siksi myös Timo haluaa työskennellä juuri Rettalla. Suuren muutosprosessin keskellä on Timon mielestä todella innostavaa olla mukana.  

Retta on Suomen mittapuussa iso yritys ja  toimialansa palveluntarjoajana Suomen suurin. Tämä mahdollistaa hyvin erilaisissa tehtävissä toimimisen. Timollekin nykyinen tehtävä on jo seitsemäs Rettalla ja mahdollisuuksia on tarjolla laajasti. Kiinteistötoimialan johtavana yrityksenä Retta on Timon sanoin kuin näyteikkuna koko kiinteistötoimialaan. Jos olet kiinnostunut alasta, Retta tarjoaa mahdollisuuden kasvaa todelliseksi alan ammattilaiseksi. Kaikki on itsestä kiinni. Timoa on urallaan auttanut hänen uteliaisuutensa ja kiinnostuksensa erilaisiin asioihin sekä toimeen tarttuminen. 

Timo on oppinut Retta-vuosinaan paljon erityisesti kiinteistötoimialan logiikasta ja lainalaisuuksista. Hän on työnsä ohella myös opiskellut kiinteistöalan teoreettista pohjaa ja suorittanut mm. laillistetun kiinteistönvälittäjän kokeen ja isännöinnin ammattitutkinnon, mutta erityisen paljon hän on saanut hyödyntää aiemmissa liikkeenjohdon tehtävissään ja koulutuksissa oppimiaan asioita. Hän on saanut myös laajan ammattilaisten tukiverkoston, josta saa aina apua, kun joku asia askarruttaa. Verkostot ovatkin Timon työssä tärkeitä, sillä yksin siinä ei pärjää kukaan. Kollegat ja heidän näkemyksiensä hyödyntäminen ovat Timon työn rikkaus. 

Rettalla parasta ihmiset ja tekemisen tahto

Timon mielestä Rettalla parasta ovat ihmiset, hyvä meininki sekä kova kehitys ja tekemisen tahto. Hänen työssä parasta on edellisten lisäksi myös se, ettei samanlaista päivää ole ja työ on sopivan haastavaa. Timon suurin ammatillinen haave liittyy siihen, että hän haluaa nähdä Rettan kehittyvän ja menestyvän sekä olla osana sitä. Timon työssä on paljon osa-alueita, joissa pitää ja voi kehittyä. Tämän eteen täytyy ponnistella itse aktiivisesti.

Timo uskoo, ettei hänen nykyinen tehtävänsä suinkaan ole hänen viimeisensä Rettalla, vaan seitsemän tehtävän putki tulee saamaan varmasti vielä jatkoa. Lokakuussa 58 vuotta täyttänyt Timo ei missään nimessä koe olevansa uransa ehtoopuolella, vaan hän on oikeastaan juuri nyt parhaimmillaan ammentamaan kokemuksestaan ja osaamisestaan kaiken irti. Hän myös toivoo, että kollegat ja verkosto hyödyntävät rohkeasti hänen osaamistaan. 

Alun perin Outokummusta, Savon ja Pohjois-Karjalan rajapitäjästä sekä vanhasta kaivoskaupungista, kotoisin oleva Timo on asustellut pääkaupunkiseudulla jo vuodesta 1988, mutta kesämökki Etelä-Savossa on Timolle ja hänen perheelleen rakas paikka, jossa työn vastapainona vietetään paljon aikaa. Timo tekee sieltä käsin mielellään myös etätöitä.

Kiinteistötoimiala sopii kaikille

Timon mielestä kiinteistötoimiala sopii ihan kaikille. Retta on alan suurin palveluntarjoaja ja kykenee siten tarjoamaan erilaisia tehtäviä hyvin erilaisilla taustoilla oleville henkilöille. Pitää vain olla utelias, rohkea ja totta kai kiinnostunut toimialasta.

Kiinteistötoimiala on vahvasti ”ihmisbisnestä”, vaikka kiinteistötoimialaa ajatellaankin monesti teknisenä toimialana. Sitä se toki on, kun puhutaan kiinteistöjen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Koska kiinteistön käyttäjinä on ihmiset, mukana on aina myös inhimillinen ulottuvuus. Silloin on oltava myös sosiaalista kyvykkyyttä toimia ihmisten kanssa. Asumiseen tai vuokralaistoimintaan liittyvät konfliktitilanteet eivät aina ole ihan helppoja, eikä niitä voi selvitellä ilman osaavia ihmistuntijoita  asiakaspalvelussa, isännöinnissä tai  kiinteistönvälityksessä. 

 Jos kiinteistöala kiinnostaa, Timo suosittelee seuraamaan rakentamista, isännöintialaa, kiinteistövälitysalaa ja yleistä asuntomarkkinoiden kehitystä. Alan seuraaminen auttaa hahmottamaan itselle sopivimman kiinteistötoimialan osa-alueen, jota haluaisi lähteä kokeilemaan. Timon mielestä alalle tulon kynnys on usein turhan korkea ihmisten mielissä, mutta isona konsernina pystymme tarjoamaan hyvän perehdytyksen ja tukiverkostot kaikille Rettassa aloittaville tehtävästä riippumatta. Timo rohkaiseekin laittamaan hakemusta vaan liikkeelle, siitä se lähtee!