Vuokra-asuntomarkkinat Q1 2024: Puolustuspeli jatkuu 

Videokooste asuntovuokramarkkinat Q1 2024

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuokrailmoitusten määrä kasvoi Oikotien verkkopalvelun datan perusteella koko maassa 20 % vuoden takaisesta. Tämä näkyi myös vuokra-asuntojen vajaakäytön nousuna. 24Q1:llä pääkaupunkiseudun vajaakäyttöaste kohosi 10,4 %:iin. Vajaakäyttö nousi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla myös kaikissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa, mutta pysyi selkeästi pääkaupunkiseutua matalampana, kokonaisuudessaan noin 5,4 %:ssa KTI Kiinteistötiedon mukaan.  

”Vaikka asuntovuokramarkkinoiden haasteet eivät vielä ole katoamassa, ovat fundamentit edelleen vahvat ja tukevat pitkän aikavälin näkymiä. Kotitalouksien tulot sekä suurten kaupunkien väkiluku ovat kasvussa, mikä normalisoi asuntojen tarjontaa ja luo myönteisempää näkymää. Vuokra-asuntojen tarjonnan kehitysodotuksia kuvaava saldoluku oli tämän kevään Raklin Vuokra-asuntobarometrissa matalampi kuin koskaan aiemmin sen vuodesta 2009 alkavassa tilastohistoriassa, ” kertoo Rettan kiinteistöanalyytikko Anton Takkavuori.  

Välivuosi kasvutarinassa  

Vuokrien nousuvauhdin ennustetaan kiihtyvän vuoden loppua kohden Pellervon taloustutkimus PTT:n markkinaennusteessa. Runsas vuokra-asuntotarjonta on hillinnyt edelleen alkuvuonna vuokrien nousua. Vuokranantajat eivät vielä tänäkään vuonna pysty tekemään kustannusten nousua vastaavia täysimääräisiä vuokrien korotuksia. Vapaarahoitteisten vuokrien odotetaan nousevan tänä vuonna keskimäärin 2 % PTT:n mukaan.  

Maltillisen vuokrakehitystä selittää jo pidempään tavanomaista suurempana jatkunut vuokra-asuntojen tarjonta. Aiemmin aloitettuja asuntorakennushankkeita on valmistunut edelleen alkuvuonna merkittävästi, mikä näkyy myös vuokra-asuntojen käyttöasteissa eritoten pääkaupunkiseudulla. Käyttöasteet olivat 24Q1:llä Helsingissä 90,5 %, Espoossa 89,7 % ja Vantaalla 89,3 % KTI:n tilastoissa. Pääkaupunkiseudulla perheasuntojen vajaakäyttöasteet olivat pienempiä asuntoja paremmalla tasolla. Esimerkiksi 24Q1:llä pääkaupunkiseudulla kolmioiden vajaakäyttöaste oli 9,9 %, yksiöiden vajaakäyttöasteen ollessa 12 %. 

”Pääkaupunkisedulla vanhoissa ja uusissa vuokrasuhteissa vuokrat ovat kehittyneet eri suuntiin, mikä konkretisoi nykyistä markkinatilannetta. Vuokrapyyntöjä on jouduttu paikoin alentamaan, jotta vuokralainen löytyisi. Tämän vuoksi tilastojen valossa olisikin aiheellista pyrkiä pitämään hyvistä vuokralaista kiinni, ” kommentoi Takkavuori markkinatilannetta.   

Käännettä odottavan aika on pitkä 

Vuokra-asuntojen vajaakäyttöaste ylitti Q1:llä 7 %:n rajan Turussa ja Lahdessa ja pysyi matalimpana Oulussa, alle 4 %:ssa. Vajaakäyttöasteet ovat pysyneet pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa selvästi maltillisempina, mikä näkyy myös vuokrien kehityksessä. Vuokrat ovat kehittyneet selvästi paremmin pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa.  

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vuokranantajat ovat onnistuneet viemään kohonneita kuluja vuokriin. Tilastot osoittavat myös, että suurissa kaupungeissa juuri perheasuntojen vuokrat ovat nousseet enemmän pienempiin asuntoihin verrattuna. Poikkeuksena Tilastokeskuksen datassa erottuu Oulu, missä vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat (3,6 %) nousivat kolmioita ja sitä suurempia vuokra-asuntoja (2,7 %) enemmän Q1:llä viime vuoteen verrattuna.  

Pääkaupunkiseudulla yksiöiden ja kaksioiden vapaarahoitteiset vuokrat nousivat 24Q1:llä 0,2 % ja 0,1 % edeltävään vuoteen verrattuna, mutta vastaavasti kolmioiden ja sitä suurempien vuokra-asuntojen vuokrat nousivat 0,9 % Tilastokeskuksen mukaan. Myös vaikkapa Tampereella vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrien vuosimuutos (2,1 %) oli kolmiota ja sitä suurempia asuntoja pienempi (2,8 %).  

Transaktiomarkkinalla sumu hälvenee, pienin askelin  

Kiinteistökauppavolyymi oli edelleen vaatimaton vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla. Positiivista Q1:n kokonaistransaktiovolyymissa oli kuitenkin se, että kauppavolyymi kasvoi 13 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. KTI Transaktioseurannan mukaan kauppavolyymi ylsi kokonaisuudessaan vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla noin 460 miljoonaan euroon. 

Sijoittajien luottamuksen ja sijoitusaktiivisuuden odotetaan paranevat vähitellen loppuvuotta kohden inflaation hellittäessä ja korkotilanteen maltillistuessa. Markkina odottaa vuokra-asuntoportfolioiden kaupankäynnin vilkastuvan hinnoitteluympäristön selkeytyessä, mutta kasvun odotetaan pysyvän maltillisena.  

Lisätietoja: 

Anton Takkavuori
Kiinteistöanalyytikko
Retta Management
anton.takkavuori@retta.fi
Puh. 0400 853 528

* Luvut perustuvat KTI:n, Tilastokeskuksen, MDI:n tietoihin ja aineistoihin  

Lue myös:

Tutustu aiempiin markkina-artikkeleihin ja katsauksiimme