Vuokra-asuntomarkkina Q4 2023: Odotetun haastava mutta horisontissa helpotusta

Asuntovuokramarkkinoiden vuoden 2023 viimeisen kvartaalin kehitys eriytyi suurten kaupunkien välillä. Tilastojen valossa eniten haasteita Q4:lla oli pääkaupunkiseudulla, missä lisääntynyt tarjonta on kasvattanut vuokralaisten neuvotteluvoimaa.

”Pääkaupunkiseudun kaupungeissa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja oli yhä vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla vapaana tai vapautumassa yli puolet enemmän kuin ennen pandemiaa. Vuokrailmoitukset nousivat loppuvuonna erityisesti pääkaupunkiseudulla, missä käyttöaste painui Q4:llä alle 91 %:iin. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten suurien kaupunkien käyttöasteet pysyttelivät merkittävästi korkeammalla.”, kertoo Rettan kiinteistöanalyytikko Anton Takkavuori.

KTI Kiinteistötiedon datan mukaan Q4:llä käyttöasteet nousivat Oulussa 97,5 %:iin, Jyväskylässä 96,4 %:iin ja Lahdessa 94,1 %:iin. Lahdessa käyttöaste oli vielä vuoden 2023 toisella kvartaalilla 91,7 %, joten käyttöasteiden kehitys on ollut alueella pirteää. Turussa ja Tampereella käyttöasteet laskivat, mutta olivat merkittävästi markkinan keskimääräistä tasoa (92,3 %) korkeampia. Turussa käyttöaste oli Q4:llä 94,7 % ja Tampereella 95,6 %.

Korkeat käyttöasteet nostivat myös vuokria pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Kokonaisuudessaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa vuokrat nousivat KTI:n mukaan keskimäärin 1,3 prosenttia Q4:llä solmituissa uusissa vuokrasopimuksissa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Vastaavasti korkeiden käyttöasteiden siivittämänä vuokrat nousivat keskimääräistä tasoa enemmän Q4:llä Oulussa (2,6 %) ja Jyväskylässä (2,1 %) viime vuoteen verrattuna. Uusissa vuokrasopimuksissa vuokrakehitys on vuodesta 2020 lähtien ollut pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa pääkaupunkiseutua positiivisempaa.

Aikaisemmin aloitettujen asuntojen runsas määrä näkyy vuoden 2024 alkupuolelle asti merkittävänä uudistuotantona. Ennätysvuonna 2021 aloitettiin peräti 47 000 ja vielä vuonna 2022 yli 37 000 asunnon rakentaminen. Asuntoaloitukset alkoivat sukeltaa vuoden 2023 aikana ja jäävät vuonna 2024 ennusteen mukaan alle puoleen vuoden 2021 huipusta.

Tarjonnan kasvun hidastumisen rinnalla suurten kaupunkien väestönkasvun odotetaan vähitellen alkavan parantaa käyttöasteita, sekä luomaan vuokriin nousupainetta. Vuonna 2023 kaupungistuminen jatkuikin suurella voimalla: Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa väestönlisäys oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suurempaa kuin kertaakaan vuoden 1972 jälkeen, lisääntyneen maahanmuuton ja ukrainalaisten ansiosta.

”Voimakkaan kaupungistumisen ja uudistuotannon aloitusten romahduksen siivittämänä edessä häämöttää jo käänne samaan aikaan, kun vuokra-asuntojen kysyntää ylläpitävät tekijät eivät ole poistuneet.”, summaa Takkavuori.

* Luvut perustuvat KTI:n seuraamaan ammattimaisten asuntokiinteistösijoittajien omistamaan yli 100 000 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon kantaan sekä Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin.

Haluatko kuulla lisää?

Voit tilata markkinakatsauksen vuokra-asuntojen Q4/2023 kehityksestä tai räätälöityjä katsauksia kiinteistöanalyytikoltamme:

Anton Takkavuori
kiinteistöanalyytikko
Retta Management
anton.takkavuori@retta.fi
Puh. 0400 853 528

Lue myös:

Tutustu aiempiin markkina-artikkeleihin ja katsauksiimme