S-Pankki Toimitila valitsi Rettan jo toistamiseen – ”Ihmiset tätä tekevät, eivät yritykset”

Retta Managementin ja S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahaston merkittävä yhteistyö kiinteistöjohtamisessa jatkuu. Mikä on toimivan kumppanuuden salaisuus? Siitä tässä jutussa keskustelevat S-Pankin Tiia Vuolle ja Rettan Immo Suutarinen.

Miksi S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto valitsi Rettan kiinteistöjohtamisen kumppanikseen jo toistamiseen?

Vastauksen tietää rahastonhoitaja Tiia Vuolle S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahastosta.

”Vastaamme sijoittajillemme siitä, että kohteita hoidetaan hyvin ja että ne tuottavat. Siksi kaikessa tekemisessä on oltava paras terä. Sen saa esiin vain yhdessä sellaisen kumppanin kanssa, joka tuntee alan ja kykenee kehittämään meille tärkeitä asioita jatkuvasti eteenpäin. Retta on tällainen kumppani.”

Retta Management tarjoaa asiakkailleen muun muassa toimitilojen kiinteistöjohtamisen teknisiä, taloudellisia, hallinnollisia sekä kaupallisen johtamisen palveluita. S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto hyödyntää Rettan tarjoamaa palveluvalikoimaa kokonaisvaltaisesti. 

Liiketila- ja toimistotilapuoli on viime vuosina ollut vahvassa murroksessa. Kilpailu ei tulevaisuudessa ainakaan helpotu. Miten kilpailu sitten voitetaan? Siihen oikea henkilö vastaamaan on Retta Managementin Toimitilapalveluiden johtaja Immo Suutarinen.

”Tilojen käyttäjistä ja vuokralaisista on pidettävä hyvää huolta. Se työ tehdään kentällä eli siellä, missä ihmiset ovat. Kenttätyön merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa”, Suutarinen sanoo.

”Ja Rettan ihmisethän siellä kentällä ovat”, Vuolle lisää.

Toimiva yhteistyö on kuin muodostelmaluistelua

Rettan ja S-Pankki Rahastoyhtiön välinen yhteistyö alkoi alun perin vuonna 2016. Kumppanuussopimus uusittiin tämän vuoden puolella.

Vuolle ja Suutarinen ovat molemmat sitä mieltä, että kyse ei ole niinkään perinteisestä asiakkaan ja palveluntarjoajan välisestä sopimuksesta – kyse on kumppanuudesta.

Kenties juuri kumppanuusajattelu on toimivan yhteistyön salaisuus. 

”Yhteistyömallin pitää olla timanttia, jotta siitä saadaan ilo irti. Se on melkein kuin muodostelmaluistelua, jossa liikkeiden tulee tapahtua yhtä aikaa. Ja se taas vaatii, että yhteistyön on oltava organisoitua”, Suutarinen miettii.

Vuolle on samaa mieltä:

”Kiinteistöjohtamista voi ostaa ja toki myydäkin bulkkina. Tai sitten voi päättää löytää koneistosta enemmän voimaa niin, että lopulta kaikki hyötyvät. Näin me olemme päättäneet tehdä.”

Asiakas on aina oikeassa – vai onko?

Suutarinen on sitä mieltä, että toimivassa yhteistyössä on kyse molemminpuolisesta arvostuksesta ja ymmärryksestä.

”Silloin asiakas ei ole vain asiakas, eikä palveluntarjoaja vain palveluntarjoaja.”

Suutarinen alleviivaa, että toimivan yhteistyön edellytys on, että vaikeista ja kehitettävistä asioista pitää voida ja uskaltaa keskustella. 

Mitä sanoo asiakkaan edustaja? Eikö asiakas olekaan aina oikeassa?

”Emme me halua olla oikeassa, me haluamme, että alan asiantuntija esittää meille suosituksensa siitä, miten asiat kannattaa tehdä. Se on se lisäarvo, jota me haluamme ostaa”, Vuolle toteaa ja jatkaa:

”Ulkoistettu asiantuntijuus on nimenomaan yksi oleellinen syy tähän kumppanuuteen: Rettalla on kokonaisvaltainen näkemys, jonka pohjalta me voimme tehdä liiketoimintamme kannalta parempia päätöksiä.”

Rakkaudesta lajiin

Kiinteistöalaa koetelleesta korona-ajasta huolimatta S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto on onnistunut hyvin. Rettalla on ollut tässä merkittävä rooli.

”Kiinteistöjohtamisen tärkein tavoite on pitää kohteiden käyttäjät tyytyväisinä sekä kiinteistöt ja niiden olosuhteet kunnossa siten, että kiinteistöjen käyttöaste ja arvo säilyvät hyvänä ja jopa kehittyvät. Näin varmistetaan, että sekä käyttäjien odotukset että sijoittaja-asiakkaiden tavoitteet toteutuvat”, Suutarinen kiteyttää Retta Managementin tärkeimmän päämäärän.

”Kohteiden arvon tulee säilyä tai kasvaa. Niin tapahtuu vain, kun kohteet ovat kunnossa, käyttöasteet pysyvät korkeina ja asiakkaat ovat tyytyväisiä”, Vuolle jatkaa ja kertoo, että yhteistyö S-Pankki Rahastoyhtiön ja Rettan välillä on varsin tiivistä, jopa päivittäistä.

Siitä päästäänkin takaisin kentälle, joiden tärkeyttä molemmat korostavat – siis ihmisiin.

”Ihmiset tätä tekevät, eivät yritykset”, Suutarinen sanoo ja muistuttaa, että vaikka toimivat prosessit ovat kartta, tarvitaan aina kartanlukijoita eli ihmisiä, joilla on lupa olla oman asiansa asiantuntijoita.

Sekin on yksi asia, jota uusittu yhteistyösopimus entisestään korostaa.

”Ihmisillä on sama suunta, ja organisaatioiden rajat hälvenevät. Kaikilla meillä on se sama S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto -toppaliivi päällä”, Vuolle naurahtaa.

”Ja ehkä yhteistyössä on mukana myös ripaus rakkautta kiinteistöihin”, Suutarinen lopettaa hymy huulillaan.

Tutustu S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahaston tarjoamiin toimitiloihin
Tutustu Retta Managementin toimitilojen kiinteistöjohtamisen palveluihin