Toimitilojen vuokralaiset vaativat muuntojoustavuutta – ammattitaitoinen kiinteistömanageri aistii muutostoiveet ja varmistaa tuoton

Toimitilojen käyttäjät odottavat entistä useammin, että tilat muuntuvat heidän toimintansa tarpeisiin jopa vuokrakauden aikana. Tämä asettaa uusia vaatimuksia tilojen muuntojoustavuudelle, joka ei aina ole itsestäänselvyys. Ammattitaitoinen kiinteistömanageri auttaa kiinteistön omistajaa tekemään realistiset ja kannattavat tilamuutossuunnitelmat, jotka johtavat parempaan tuottoon, helpompaan vuokrattavuuteen ja vuokralaisten tyytyväisyyteen.

Vuokrattavien toimitilojen tilaratkaisuista on perinteisesti tavattu pitää kiinni pieniä väliseinämuutoksia lukuun ottamatta. Nykyään tilamuutokset vuokrattavissa kiinteistöissä ovat kuitenkin arkipäivää. Yhä harvempi vuokralainen haluaa tilat sellaisenaan, joten tilan tai kiinteistön täytyy edes jossain määrin olla muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin.

Tyypillisesti muutostarpeet nousevat pintaan, kun vuokralaiset kiinteistössä vaihtuvat. Saumakohdassa pohditaan, millaiseen käyttöön tila seuraavaksi tulee ja ketä siellä toimii. Toisaalta vuokralaiset alkavat enenevissä määrin odottaa, että myös vuokrakauden aikana on mahdollisuus muunnella tiloja.

Muuntojoustava tila taipuu vaivattomasti erilaisiin tarkoituksiin ja toiminnallisuuksiin. Muuntojoustavuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi tilan fyysisen muodon muuttamista tai teknisiä parannuksia turvallisuuteen tai työskentelyolosuhteisiin, kuten sisäilmaan ja valaistukseen.

Huolella suunniteltuja muutoksia tekniikan ja turvallisuuden ehdoilla

Kiinteistön omistajana pysyt kartalla vuokralaisten toiveista ja suunnitelmista osaavan kiinteistömanagerin avulla. Rettan kiinteistömanagerit tapaavat päivittäin jopa 400 kiinteistöjen käyttäjää kasvokkain, puhelimessa, sähköpostitse tai etäpalavereissa. Näissä tapaamisissa kiinteistömanageri toimii kiinteistön omistajan tuntosarvina: millaisia toiveita vuokralaisella on, mikä saisi hänet jatkamaan vuokrasopimusta? Aktiivinen ja ammattitaitoinen kiinteistömanageri on askeleen edellä ja vie omistajalle viestiä huomaamistaan indikaatioista.

Managerin työ on myös odotusten hallintaa vuokralaisen suuntaan, sillä tilojen muunneltavuudellakin on rajansa. Talotekniset ratkaisut tai turvallisuus esimerkiksi poistumisteiden muodossa saattavat rajoittaa sitä, kuinka paljon tila joustaa. Manageri pystyy ohjaamaan keskustelua siihen suuntaan, että omistajalle vietävät ideat ovat toteutuskelpoisia ja kannattavia.

Tämän vuoksi on myös tärkeää, että me Rettassa pidämme managerit ajan tasalla sekä trendeistä että vaikkapa turvallisuuteen liittyvistä seikoista, jotka vaikuttavat tilojen joustavuuteen. Koulutamme managereita jatkuvasti sekä jaamme avoimesti kokemuksia ja hyviä oppeja onnistumisista ja haasteista, joita eri kiinteistöissä on kohdattu.

Muutoshanke alusta loppuun managerin osaavissa hyppysissä

Otetaan esimerkki toimiston melko tyypillisestä tilamuutoshankkeesta. Perinteinen koppikonttori työhuoneineen halutaan muuttaa monitoimitilaksi. Jos kiinteistön runko sen rakenteellisesti sallii, toimistoon voidaan luoda ilmava ja avara monikäyttöalue, joka kalustusta muuttamalla muuntuu moneen. Samalla huomioidaan tarpeelliset talotekniset muutokset, jotta työskentelyolosuhteet pysyvät miellyttävinä. Monitoimitilasta on työyhteisön yhteiseksi tauko- tai koulutustilaksi, siinä on paikkoja työskentelyyn itsenäisesti ja tiimeissä – ja pikkujoulutkin siinä voi järjestää.

Kun tilojen käyttötarkoitusta ryhdytään muuttamaan, on osaava kiinteistömanageri tärkeässä roolissa läpi hankkeen. Hän on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tuo pöytään tietonsa kohteesta ja sen käyttäjistä. Työmaalla hän huolehtii siitä, että kiinteistön muille käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä. Hankkeen vastaanotto ja takuuaika ovat myös managerin harteilla.

Rettan kiinteistömanagerit auttavat ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöjä suunnitelmallisesti, oikeilla tavoin sekä oikea-aikaisesti vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinteistön omistajien odotuksia. Meiltä löydät myös täyden palvelun rakennuttamispalvelut, eli voimme toteuttaa tilamuutoshankkeen alusta loppuun.