Kiinteistöalan trendit ja tulevaisuus näkyvät nousevissa ilmiöissä

Kiinteistömarkkinan muutosten tarkkailu ja omien palveluidemme ennakoiva kehittäminen auttavat meitä pysymään kiinteistöjohtamisen edelläkävijänä. Se sataa suoraan asiakkaidemme laariin. Tämän vuoksi Rettan lisäarvopalveluissa luotiin hiljattain katse tulevaisuuteen ja kartoitettiin kiinteistöalan trendejä sekä megatrendejä ja niihin liittyviä ilmiöitä. 

Muuttuvan maailman vauhdissa pysyminen vaatii asiakkailtamme ennakoivaa otetta omaan liiketoimintaansa, ja sen vuoksi myös meidän on oltava hereillä. Asiantuntevien palveluiden lisäksi tarvitaan näkemystä siitä, millaisten muutosten keskellä kiinteistömarkkina elää.

Rettan vastuullisuuspalvelut, rakennuttamisen palvelut sekä arviointi ja konsultointipalvelut koottiin alkuvuodesta yhden otsikon, lisäarvopalveluiden alle. Kirkastamalla ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista pystymme vastaamaan niihin oikealla osaamisella ja palveluiden kokonaisuudella.

Tulevaisuuden ilmiöt eivät ole puhtaasti positiivisia tai negatiivisia. Tärkeintä ei ole arvottaa ilmiöitä, vaan tunnistaa, miten kukin niistä vaikuttaa meihin ja asiakkaisiimme, mistä voimme ammentaa ja löytää uutta ja milloin täytyy olla valppaana. 

Kiinteistöalan megatrendeistä erottuu ilmiöitä, joihin on reagoitava jo nyt 

Yhdessä liiketoiminnan palvelumuotoilukumppanimme Vere Oy:n kanssa kartoitimme kehityssuuntia käyttäen apuna Futures Platformia, digitaalista työkalua, johon tulevaisuudentutkijat kokoavat tietoa. Jaottelimme tärkeimmät ilmiöt pitkällä aikavälillä seurattaviin sekä niihin, jotka vaativat jo nyt tekemistä ja johtamista. Lisäksi haastattelimme asiakkaita, joilta saimme arvokasta tietoa nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeista. 

Seuraavat kolme ilmiötä näkyvät markkinassa ja toiminnassamme jo nyt. Niiden kasvava merkitys konkretisoitui entisestään, kun loimme niihin tarkemman silmäyksen.

Ilmiö 1: Vastuullisuudesta on tullut liiketoimintaa

Ympäristöasiat ovat jo osa liiketoimintalogiikkaa. Vielä joitakin vuosia sitten vastuullisuus lähinnä pilkahteli julkilausumissa, mutta nyt se on todellisia tekoja, jotka vaikuttavat myös kiinteistön arvoon. Esimerkiksi ympäristösertifiointiin pyritään monesti jo rakennusvaiheessa, ja sen vuoksi kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi materiaalivalintoihin, talotekniikkaan ja tekijöiden vastuullisuuteen. 

Raportointi ja julkisuuskuvan hallitseminen eivät enää riitä, vaan asiakkaat osaavat myös vaatia konkreettisia tekoja sekä yksityiskohtaista ja läpinäkyvää näyttöä siitä, että organisaatio kantaa vastuunsa. Pelkän lainsäädännön seuraamisen sijaan on oltava proaktiivinen ja otettava edelläkävijän paikka. Siksi myös Rettan on pysyttävä askeleen edellä ja tuotettava asiakkaillemme kehitysehdotuksia, jotka auttavat heitä palvelemaan omia asiakkaitaan ympäristövastuullisesti ja energiatehokkaasti.

Ilmiö 2: Tiedolla johtamisen merkitys korostuu entisestään

Todelliseen tietoon pohjautuva johtaminen vaikuttaa tulevaisuudessa yhä enemmän siihen, miten yritys menestyy ja kykenee toimimaan tehokkaasti. Tieto on kompleksista ja sen määrä kasvaa, mikä vaatii paljon myös analytiikkaratkaisuilta. Kyky datamassojen hallinnointiin, analysointiin ja jakamiseen ymmärrettävässä ja asiakkaidemme tarpeisiin vastaavassa muodossa on meille tärkeä kulmakivi. Se näkyy niin kiinteistöjen arvonmäärityksessä, markkinatiedon käsittelyssä kuin energiatehokkuudessakin. 

Energiaratkaisut ovat hyvä esimerkki siitä, miten datan avulla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Reaaliaikainen tieto kiinteistön olosuhteista sekä energian ja veden kulutuksesta tekee näkyväksi sen, millaisilla säädöillä ja muutoksilla hukka saadaan häivytettyä ja säästöjä syntyy. 

Ilmiö 3: Tulevaisuuden tila muuntuu yksilöllisiin tarpeisiin

Avokonttorit erilaisine työskentelytiloineen eivät ole uusi juttu, mutta tulevaisuuden tila todella taipuu eri tarpeisiin ilman suuria investointeja. Muunneltavuus saapuu myös koteihin, joissa esimerkiksi etätyötila voi syntyä seinää siirtämällä. Myös digiratkaisut tulevat vahvemmin ja monipuolisemmin osaksi muuntuvan tilan hallintaa.

Joustavuus tilojen käytön suhteen luo tehokkuutta ja mahdollistaa yksilölliset ja eri elämäntilanteisiin sopivat ratkaisut pienellä vaivalla. Jotta todellinen muuntojoustavuus on mahdollista, tarvitaan yhteistyökumppanit, joilla on taitoa tuottaa tällaisia tiloja. Rettan rakennuttamisen palveluilta se vaatii ymmärrystä tiloihin liittyvistä vaatimuksista, jotta pystymme löytämään asiakkaallemme oikeat suunnittelijat ja urakoitsijat sekä ohjeistamaan ja valvomaan töitä. 

Anna Lehtonen toimii Retta Managementin lisäarvopalveluiden johtajana. Hän iloitsee siitä, kuinka kehitystyöpajat inspiroivat koko henkilöstöä. ”Jokaisen työtään tekevän on pystyttävä näkemään, mikä on hänen panoksensa merkitys kokonaisuudessa. Asiakasrajapinnassa toimivat tietävät lisäksi parhaiten, mitä asiakkaan arjessa oikeasti tapahtuu ja miten asioita pitäisi lähestyä.”