Kattavalla kiinteistöalan tietovarastolla laadukkaita asiakaskohtaisia raportteja

Olemme Rettassa rakentamassa uutta kattavaa tietovarastoa, johon yhdistämme taloushallinnon aineistoa ja kiinteistödataa. Yhdistämällä näitä tietoja saamme monipuolistettua perinteistä taloushallinnon raportointia, mikä mahdollistaa syvemmän ja tarkemman toiminnan tarkastelun. Data visualisoituu selkeiksi näkymiksi eli dashboardeiksi ja raporteiksi sekä mittareiksi esimerkkeinä rent-roll raportit, noi-raportit, käyttöaste- ja vuokratasoseurannat. Tämä avaa uusia näkemyksiä ja oivalluksia liiketoimintaan, jolloin tiedolla johtaminen on selkeämpää ja tukee päätöksentekoa käyttäjäystävällisesti.

Mikael Strann, johtaja, Talouspalvelut

Olemme tukeneet asiakkaitamme vuosia luomalla heille perustaloushallinnon raportteja päätöksenteon tueksi. Rikastamalla taloushallinnon dataa kiinteistödatalla, pystymme nyt viemään toimintamme seuraavalle tasolle ja luomaan asiakaskohtaisia ja räätälöityjä raportteja. Nämä raportit ovat digitaalisia ja käyttäjäystävällisiä. 

”Tämä palvelu on herättänyt suurta mielenkiintoa, ja olemme saaneet siitä todella hyvää palautetta. On jopa puhuttu, että tietovarasto, joka tässä rakentuu, on harvinaisen vahva  digitaalisen asiakasraportoinnin mahdollistava tietovarasto tällä toimialalla”, Retta Managementin johtaja Mikael Strann sanoo. 

Asiakkaat saavat omaisuudestaan tarkkaa tietoa siitä, missä mennään päätöksenteon tueksi. Samalla asiointi meidän ja asiakkaan välillä nopeutuu, sillä raporttien rakentaminen on nyt vaivattomampaa. Pystymme analysoimaan aineistoa entistä enemmän asiakkaan tueksi ja hyödyksi. Keskustelemme yhdessä saman aineiston ympärillä ja autamme miettimään omaisuuden arvon kasvattamista. Meidän toimintatapamme on, että jokaisella asiakkaalla on nimetty controller, joka on keskeinen kontaktipiste asiakkaalle raporttien parissa. 

Me kokoamme Rettassa tämän tietovaraston itse. Yksi suuri hyöty tässä on se, että voimme myös jatkokehittää sitä. Näin voimme luoda lisää tiedonlähteitä ja entisestään rikastaa aineistoa. 

Tämä palvelu on toteutettavissa kaikille asiakkaillemme. Se on osa palvelulupaustamme.