Hyvästit sekaville laskentataulukoille – Retta Insight tekee tiedon analysoinnista helppoa

Retta Managementin talouspalveluiden johtaja Mikael Strann

Rettan kehittämä tietovarastoon perustuva tietojen analysointityökalu Retta Insight tekee kiinteistöjohtamisen päätöksistä parempia.

Se tyypillinen tilanne:

Taloushallinnon data on taloushallinnon järjestelmissä, kiinteistödata taas omissa järjestelmissään. Kun näitä tietoja yhdistetään, tuloksena on yleensä lukuisille eri välilehdille levittäytyvä laskentataulukoiden kaaos.

”Tästä asetelmasta käsin on vaikea saada kokonaisvaltaista käsitystä saati sitten tehdä liiketoiminnallisesti oikeita päätöksiä”, Retta Managementin talouspalveluiden johtaja Mikael Strann aloittaa. 

Ratkaisu on kuitenkin olemassa: Rettan kehittämä BI-pohjainen Retta Insight, jolla tietovarastoa hyödyntämällä hallinnoidaan liiketoiminnasta syntyvää tietoa.

Miten se toimii?

”Alun perin hajallaan eri lähdejärjestelmissä ollut data kootaan Rettan tietovarastoon, josta sitä voidaan yhdistellä, muokata, mallintaa ja analysoida monin eri tavoin. Tuloksena syntyy selkeitä ja monipuolisia raportteja ja visualisointeja. Retta Insight myös mahdollistaa raporttien ajantasaisuuden päivittämällä datan automaattisesti tietyin väliajoin. Näin tietoa ei tarvitse seuloa eikä päivittää vaivalloisesti käsin”, Strann avaa.

Tietovarastojen hyödyntäminen ei sinällään ole mikään uusi asia.

”Rohkenen kuitenkin väittää, että kehittämämme ratkaisu on kiinteistöjohtamisen alalla uraauurtava.”

Mittatilaustietoa helposti ja nopeasti

Sekaville laskentataulukoille voi siis heittää hyvästit, mutta mitä muuta hyötyä kiinteistöjohtamisen asiakkaalle on tietovarantoteknologiasta?

”Retta Managementin talouspalvelujen tehtävä on tuottaa talousdataa kiinteistöjohtamisen tueksi. Jotta päätöksiä voi tehdä, tarvitaan laadukasta talousdataa rikastettuna kiinteistökohtaisella tiedolla. Sitä tietovarastoon pohjautuva raportointipalvelumme nyt tarjoaa”, Strann sanoo.

Mikä tahansa tieto ei kuitenkaan ole sellaisenaan välttämättä arvokasta tai edes tarpeellista.

”Tieto itsessään ei tee autuaaksi, vaan sitä pitää pystyä hyödyntämään päätöksenteon tukena tarvittaessa nopeastikin.”

Siksi raportit räätälöidään niin, että asiakas saa juuri ne tiedot, jotka haluaa ja tarvitsee.

Strann antaa esimerkin:

”Kiinteistösijoittaja haluaa tyypillisesti pysyä perillä vuokrausasteesta ja kassavirrasta, jotta tuottoaste pysyy tavoitteen mukaisella tasolla. Iso juttu sijoittajalle on luonnollisesti myös se, kuinka nopeasti vapautuvat huoneistot saa vuokrattua uudelleen. Siksi tietoa pääsee Retta Insightissa analysoimaan yksityiskohtaisesti aina vaihtuvuudesta kulujen kehitykseen ja vuokrasopimusten voimassaoloon. Näin ennustettavuus paranee huomattavasti.”

Minkälaisia muita yksityiskohtaisia tietoja voi sitten tarkastella?

”Vaikkapa sitä, mitkä kiinteistön huoneistoista ovat tyhjillään, tulevatko vuokramaksut ajallaan tai kehittyykö vuokrataso toivotusti suhteessa kulurakenteeseen.”, Strann listaa.

Kuva: Helposti silmäiltävä näkymä auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa ja parantaa ennustettavuutta.

Tietovarastojen loputtomat mahdollisuudet

Jos ennen piti tilata tai koostaa yksityiskohtaisempia raportteja aina erikseen, nyt teknologia hoitaa työläimmän osan.

Uuden ratkaisun kehittely alkoi aikoinaan siitä, että Retta halusi tarjota kiinteistöjohtamisen asiakkailleen väylän päästä käsiksi oleelliseen tietoon ripeästi, vaivattomasti ja ilman välikäsiä. Nyt se on mahdollista, kun selainpohjaisesti toimiva Retta Insight esittää tiedot selkeinä näkyminä, dashboardeina, joiden kautta taas voi porautua yhä syvemmälle dataan.

Business Intelligence -pohjainen raportointi säästää myös aikaa, sillä muutokset ja poikkeavuudet ovat helpommin hahmotettavissa erilaisten visualisointien avulla.

”Analyysissä on mahdollista hyödyntää niin kutsuttuja dimensioita, joiden avulla voidaan esimerkiksi huoneistokohtaisesti tarkastella erilaisia kuluerien yhdistelmiä, verrata niitä ja hyödyntää aikarajauksia”, Strann kertoo.

Asiakkaalle data järjestäytyy helposti hahmotettaviksi raporteiksi, mutta Rettalla se on tietenkin vaatinut paljon taustatyötä: talouspalveluiden järjestelmäympäristön harmonisointia ja modernisointia sekä muiden tietolähteiden yhtenäistämistä ja integrointityötä.

”Vielä muutama vuosi sitten ei ehkä voitu oikein tietääkään, mihin kaikkeen tietovarasto taipuu. Eikä sitä vieläkään tiedetä, sillä koko ajan tulee myös asiakkailtamme uusia asioita, joihin Retta Insightia voi hyödyntää.”

Se kuitenkin tiedetään jo nyt varmasti, että kun tietovarastoja hyödyntää fiksusti, päätöksenteko nopeutuu ja helpottuu.

”Manuaalista selvittelyä ei enää tarvita. Sen ajan voi käyttää tiedon analysointiin ja fiksujen päätöksien tekoon”, Strann päättää.

Lisätietoja:

Mikael Strann
VP, Financial Services
Retta Management
+358 50 324 3582
mikael.strann@retta.fi