Farväl till råddiga kalkylblad – Retta Insight gör det enkelt att analysera data

Retta Managementin talouspalveluiden johtaja Mikael Strann

Dataanalysverktyget Retta Insight, som utvecklats av Retta och som baserar sig på datalager, gör beslut inom fastighetsförvaltning bättre.

Den typiska situationen:

Ekonomiförvaltningens data finns i ekonomiförvaltningens system, fastighetsdata åter i sina egna system. När dessa data kombineras leder det vanligtvis till ett kalkylbladskaos som sprids ut på ett stort antal flikar.

”Med den här konstellationen är det svårt att få en heltäckande bild, för att inte tala om att fatta affärsmässigt korrekta beslut, inleder Mikael Strann, direktör för Retta Managements ekonomitjänster.

Det finns dock en lösning: Det BI-baserade Retta Insight, som utvecklats av Retta, med vilket man genom utnyttjande av datalager hanterar data som kommer från affärsverksamheten.

Hur fungerar det?

”De data som ursprungligen funnits utspridda i olika källsystem samlas ihop i Rettas datalager, var man kan kombinera, modifiera, modellera och analysera dem på många olika sätt. Resultatet blir tydliga och mångsidiga rapporter och visualiseringar. Retta Insight gör det också möjligt att hålla rapporter aktuella genom att uppdatera data automatiskt med jämna mellanrum. På så sätt behöver man inte anstränga sig med att varken sålla eller uppdatera data för hand”, säger Strann.

Utnyttjande av datalager är inte i sig något nytt.

”Men jag vågar påstå att den lösning vi har utvecklat är banbrytande för fastighetsförvaltningsbranschen.”

Skräddarsydda data enkelt och snabbt

Man kan alltså ta farväl avråddiga kalkylblad, men vilken annan nytta har en fastighetsförvaltningskund av dataresurstekniken?

”Retta Managements ekonomitjänster har som uppgift att ta fram ekonomidata för att stöda fastighetsförvaltningen. För att kunna fatta beslut behövs högklassiga ekonomidata berikade med fastighetsspecifika data. Det är vad vår datalagerbaserade rapporteringstjänst nu erbjuder”, säger Strann.

Men alla data är inte nödvändigtvis värdefulla eller ens nödvändiga som sådana.

”Data i sig själv gör dig inte salig, utan måste kunna användas som stöd för beslutsfattande vid behov även snabbt.”

Därför skräddarsys rapporterna så att kunden får exakt de data som han eller hon vill ha och behöver.

Strann ger ett exempel:

”En fastighetsinvesterare vill vanligtvis hålla sig informerad om hyresgraden och kassaflödet för att hålla avkastningsgraden på den nivå som eftersträvas. En stor sak för investeraren är naturligtvis också hur snabbt lägenheter som blir lediga kan hyras ut igen. Därför kan man i Retta Insight analysera data detaljerat från hur ofta hyresgästerna byts ut till hur kostnaderna utvecklas och hur länge hyreskontrakten är i kraft. På så sätt förbättras förutsägbarheten avsevärt.”

Vilka andra detaljerade data kan man sedan titta på?

”Till exempel vilka lägenheter som är tomma i fastigheten, om hyresbetalningarna kommer in i tid eller om hyresnivån utvecklas som önskat i förhållande till kostnadsstrukturen.”, radar Strann upp.

Bild: En vy som man lätt kan ögna igenom hjälper dig att se helhetsbilden och förbättra förutsägbarheten.

Oändliga möjligheter med datalager

Om man tidigare alltid var tvungen att beställa eller sammanställa mer detaljerade rapporter var för sig, så är det nu tekniken som sköter om den arbetssammaste delen.

Utvecklingen av den nya lösningen började från att Retta ville erbjuda sina fastighetsförvaltningskunder en kanal som de snabbt, enkelt och utan mellanhänder kan få tillgång till relevanta data med. Nu är det möjligt då webbläsarbaserade Retta Insight presenterar data med tydliga vyer, dashboards, via vilka man kan borra sig djupare in i dessa data.

Den Business Intelligence-baserade rapporteringen sparar också tid, eftersom förändringar och avvikelser lättare kan gestaltas med olika visualiseringar.

”I analyserna är det möjligt att använda sig av så kallade dimensioner, med vilka man till exempel kan lägenhetsvis kontrollera olika kombinationer av utgiftsposter, jämföra dem och utnyttja tidsavgränsningar”, säger Strann.

För kunden organiseras data i lättförståeliga rapporter, men på Retta har det naturligtvis fordrats mycket bakgrundsarbete: harmonisering och modernisering av de ekonomiska tjänsternas systemmiljö samt förenhetligande och integrationsarbete av andra datakällor.

”Ännu för några år sedan kunde man kanske inte riktigt veta till vad allt datalager kan användas till. Och det vet man fortfarande inte, eftersom det hela tiden kommer nya saker från våra kunder som Retta Insight som användas för.”

Det vet man dock redan nu säkert, att när datalager utnyttjas på ett smart sätt blir beslutsfattandet snabbare och lättare.

”Manuella utredningar behövs inte längre. Den tiden kan man använda till att analysera data och fatta smarta beslut”, säger Strann.

Mer information

Mikael Strann

VP, Financial Services

Retta Management

+358 50 324 3582

mikael.strann@retta.fi