Digitaalinen raportointi paketoi datan ja nopeuttaa analysointia

Retta Managementin talouspalveluissa siirryttiin elokuussa järjestelmämuutosten myötä digitaaliseen raportointiin. Uudet taloushallinnon raportointityökalut Hausvise ja Anaplan mahdollistavat entistä tehokkaamman ja nopeamman digitaalisen raportoinnin yhdessä raportointiratkaisu Power BI:n kanssa. Näiden avulla saatiin raportointiin selkeyttä ja nopeutta ja dataan enemmän visuaalisuutta. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin, mitä data kertoo. 

Uusien järjestelmien myötä dataa voidaan kerätä eri lähdejärjestelmistä ja koota tietovarastoon, josta se voidaan ajaa raportteina asiakkaille tai jatkojalostettavaksi asiakkaan omaan sisäiseen rapotointiin. Lähdejärjestelmät tuottavat datan ja se yhdistellään tietovaraston, kuten esimerkiksi Power Bi:n kautta haluttuun muotoon. Rettassa hyödynnetään tietovarastossa olevaa dataa, jolla varmistetaan, että data on muuttumatonta.

Raportoinnin uusi aikakausi 

Digitaalisuus on tuonut raportointiin uuden aikakauden. Se mahdollistaa entistä reaaliaikaisemman, nopeamman ja luotettavamman raportoinnin. Dataa voidaan myös jalostaa ja räätälöidä entistä nopeammin, joustavammin ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Aiemmin raporttien ja tiedon poimintaan tarvittiin manuaalista työtä ja koostamisen monen ihmisen työ.  Tavoitteena myös on, että asiakas voi itse tutustua raportteihin, milloin ja missä vain. Tulevaisuudessa raportit ovat selailtavissa, vaikka kännykän näytöltä.

”Data on luotettavampaa, sitä voidaan koostaa ja päivittää nopeammin ja Power BI:n kautta se voidaan ajaa selkeämpään ja informatiivisempaan muotoon,” kertoo Rettan taloushallintopalveluiden controller ja digitaalisen asiakasraportoinnin asiantuntija Kirsikka Suhonen. 

Digitaalisen raportointi tuo myös uusia ratkaisuja nopeampaan ennakointiin, ennustamiseen sekä selkeämpiin että helpommin tulkittaviin raportteihin raskaiden raportointimallien tilalle.  Digitaalinen raportointi tekee myös taustatyön data keräämisessä ja koostaa sen luettavaan, ymmärrettävään ja analysoitavaan muotoon. 

”Digitaalisen raportoinnin käyttäminen säästää asiakkaan aikaa. Isotkin datamäärät voidaan tiivistää muutamaan selkeään graafiin, jotka kertovat nopeammin ja selkeämmin sen saman asian, kun monen sivun Excel-raportit. Tämä vapauttaa aikaa datan keräämisestä ja koostamisesta liiketoiminnan kehittämisen kannalta keskeisten asioiden tekemiseen, kuten datan läpikäyntiin, analysointiin sekä sen pohjalta tehtävien johtopäätösten ja toimenpiteiden tekemiseen,” Suhonen muistuttaa. 

Esimerkkinä tehokkaasta raportoidun datan hyödyntämisestä liiketoiminnan ohjauksessa Suhonen mainitsee vuokratoimialan, jolla dataan pohjautuvaa nopeaa raportointia hyödynnetään jo tehokkaasti. 

”Vuokratoimialalla tehdään todella nopeita ja ennakoivia ennusteita esimerkiksi vuokrakohteiden vuokrausasteesta. Kun kerättyä dataa hyödynnetään oikein, niin vuokrakohteet eivät seiso tyhjillään ja kiinteistöjen tuottoaste pysyy hyvänä, kun toimenpiteet uusien vuokralaisten saamiseksi voidaan aloittaa hyvissä ajoin, ” Suhonen kertoo. 

Digitaalisen raportoinnin tuomia uusia mahdollisuuksia ei täysin vielä ymmärretä. Yrityksissä käytetään yhä eniten Excel-muotoisia raportteja. Osa asiakkaista on herännyt digitaalisen raportoinnin tuomiin uusiin mahdollisuuksiin esimerkiksi järjestelmäuudistuksen yhteydessä.

”Kannustan kaikkia aiheesta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä. Nyt on oikea hetki päivittää raportointi uudelle aikaudelle, sillä digitaalisen raportoinnin mahdollisuudet kehittyvät vauhdilla ja koko ajan tulee uusia ominaisuuksia tehdä esimerkiksi entistä reaaliaikaisempaan raportointia,” Kirsikka Suhonen muistuttaa.

Kiinnostuitko digitaalisesta raportoinnista ja sen mahdollisuuksista? 

Miten teidän yrityksenne voisi hyödyntää digitaalista raportointia ja sen tuomia mahdollisuuksia liiketoimintanne kehittämisessä. Kerromme mielellämme lisää digitaalisen raportoinnin mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
Kirsikka Suhonen talouspalvelut, controller p. 040 541 2703
Mikael Strann talouspalvelut, johtaja p. 050 324 3582