Arviointi- ja konsultointipalveluita korkealla ammattitaidolla

kuvassa Rettan arviointitiimin vetäjä Marianne Halinen

Rettan Arviointiyksikkö on tarjonnut arviointi- ja konsultointipalveluja ulkomaisille ja kotimaisille asiakkaille laaja-alaisesti vuodesta 2007 alkaen. Yksikössä toteutetaan vuodessa noin 1700 arviota, ja arvioidun kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 18 miljardia euroa.

Rettalla arviointiasiantuntijat laativat arviolausuntoja kaikista eri kiinteistö- ja tilatyypeistä erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten transaktioihin, tilinpäätöksiin ja vakuusarviointeihin. Arviokirjat ovat AKA-arviokirjoja, jotka täyttävät kansainvälisen IVS-standardin määräykset sekä tarvittaessa RICS-vaatimukset. Arviokirja luo pohjan tulokselliselle päätöksenteolle.

Valtakunnallinen palvelu ja laaja markkinatietämys

Rettan arviointiyksikkö toimii viidellä eri paikkakunnalla, joten palvelua on saatavilla valtakunnallisesti ympäri Suomen.

”Asiantuntijamme tuntevat alueelliset markkinat, oli kyseessä sitten tonttiarvio Lohjalta tai kauppakeskuksen arviointi Jyväskylästä. Myös palveluvalikoima on hyvin monipuolinen: arviokirjojen lisäksi teemme asiakkaiden tarpeisiin muun muassa salkkuanalyysejä ja alueellisia markkinakatsauksia. Tuotamme hyödyllistä tietoa asiakkaan päätöksenteon tueksi.”, tiiminvetäjä Marianne Halinen kertoo.

Työn pohjana hyödynnetään paikallista markkinatietämystä, jota kertyy laajaa asiakaskuntaa palvellessa. Lisäksi arviointiyksikön käytössä on Retta-konsernin laaja tietovaranto kiinteistö- ja asuntomarkkinasta.

”Käytössämme on lisäksi kansallisia tietopalveluita sekä Rettan kattavat analyysit ja markkinakatsaukset, ja näitä kaikkia hyödynnetään monipuolisesti, jotta asiakkaillamme olisi käytössään mahdollisimman kattava tieto. Arviointiyksikkömme onkin tunnettu vahvasta ammattitaidostaan ja luotettavuudestaan.”, Halinen sanoo.

Arvot ohjenuorana asiakastyössä

”Rettalla on vahva arvopohja, joka ei ole vain julistus seinällä, vaan se on elävä perusta, joka ohjaa päivittäistä toimintaamme ja päätöksentekoa. Olemme arviointiyksikössämme ottaneet arvomme ohjenuoraksi kaikkeen tekemiseemme. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että reagoimme heidän tarpeisiinsa aina nopeasti, olipa kyseessä kvartaaliarviointi tai transaktioihin liittyvä nopeatempoinen hinnanmääritys.”, Marianne Halinen lupaa.

Rettan arvot ovat: Onnistumme yhdessä, Uudistamme rohkeasti ja Toimimme vastuullisesti.

Rohkea uudistaminen näkyy arviointityön jatkuvana kehittämisenä. Markkinatilanteen ja arviointitarpeiden muuttuessa on tärkeää kehittää toimintatapoja ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

”Arviointiyksikön käyttöön on otettu ModelTree-ohjelmisto, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman datan hyödyntämisen. Uuden ohjelmiston hyödyt näkyvät erityisesti isoissa arviointikokonaisuuksissa salkkuanalyysin ja raportoinnin helppoutena.”, Halinen kuvailee.

Asiakkaat arvostavat sujuvaa palvelua ja laadukkaita arviokirjoja

Asiakkaiden palvelussa panostetaan asiakaslähtöisyyteen ja vuorovaikutteisuuteen: asiakkaita kuunnellaan tarkkaavaisesti ja mahdollisiin huolenaiheisiin reagoidaan nopeasti.

”Rettan arviointitiimin saama asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista ja kannustavaa. Vuonna 2023 toteutetun laajan asiakastyytyväisyyskyselyn osalta arviointipalveluiden NPS (Net Promotor Score) oli huikea +65 ja jopa 95 prosenttia vastaajista koki arviointi- ja konsultointipalveluiden vastanneen odotuksia. Positiivista palautetta saimme erityisesti korkeasta ammattitaidosta, sujuvasta palvelusta ja laadukkaista arviokirjoista.”, Marianne Halinen iloitsee.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat kuulla lisää Rettan arviointipalveluista!

Marianne Halinen
Arviointiasiantuntija, tiiminvetäjä KTM, KHK, AKA(Y), LKV, APV 1-2
Retta Management
+358 50 422 6367
marianne.halinen(at)retta.fi

Tutustu palveluihimme