Rettan ISA-auditointi hyväksyttiin yleisarvosanalla 4/5

nainen ja mies kättelevät

Retta on ISA-auktorisoitu isännöintiyritys. Auktorisoidut isännöintiyritykset sitoutuvat laadukkaaseen isännöintipalveluun ja tiettyihin laatuvaatimuksiin.

Syksyn 2023 ulkoiset auditoinnit tehtiin Rettan Isännöinnin Hämeenlinnan, Helsingin kantakaupungin, Rauman ja Rovaniemen toimistoilla. Lisäksi auditoitiin Rettan liiketoimintajohto. Rettan ISA-auditointi hyväksyttiin ilman poikkeamia yleisarvosanalla 4/5.

Asiakkaille auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki kertovat, että taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä. Auktorisointiin kuuluvat säännölliset ulkopuolisen tahon suorittamat auditoinnit. Rettassa auditoinnit suorittaa DNV GL Business Assurance Finland Oy.

Retta sai auditoinnin aikana kiitosta mm. digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä, järjestelmällisistä asiakaspalveluprosesseista, asiakastyytyväisyyden mittaroinnista sekä palvelutasossa havaitusta kehittymisestä. Kehittämismahdollisuuksina esiin nousivat mm. yhtenäisten toimintatapojen vahvistaminen sekä isännöinnin eettisistä ohjeista viestiminen.