Miten lumenpudotus hoidetaan taloyhtiössä?

Lumenpudotus tulee tarpeelliseksi, kun katoille kertyvä lumi ja jää voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Mikä on taloyhtiön vastuu lumenpudotuksessa?

Kuka taloyhtiön lumenpudotuksesta on vastuussa ja miten vaaranpaikat on mahdollista välttää? Jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin, taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä sopivat yleensä kiinteistöpalveluyrityksen kanssa lumen ja jään tarkkailusta ja valvonnasta sekä toimenpiteistä vaaratilanteen uhatessa.

Ennakointi kannattaa

Lumitilanteen aktiivinen tarkkailu on toimivin tapa ennakoida talviajan lumivaarat. Taloyhtiöt voivat siis ulkoistaa tämän toimenpiteen kiinteistönhuollolle, jonka kanssa voidaan sopia myös tarvittavista toimenpiteistä. Näin lumitilannetta ei tarvitse ratkoa tapauskohtaisesti vaan se on huomioitu osana kiinteistönhuollon sopimustehtäviä.

Vaikka talvisäät voivatkin olla vaihtelevia, kannattaa jokavuotiseen lumen tuloon silti varautua taloyhtiössä myös budjetin näkökulmasta. Vuosibudjettiin tulisi varata oma osuutensa talviaikana tehtäville huoltotöille ja turvallisuutta ylläpitäville toimenpiteille, joihin myös lumenpudotus kuuluu. Monissa taloyhtiöissä jo edellisten talvien kokemustieto antaa suuntaa vuosittain tehtävälle budjetoinnille.

Entä jos vahinko pääsee sattumaan?

Jos asiat hoidetaan ennakkoon, lumitilanne pääsee harvoin eskaloitumaan vahingoksi asti. Jos kuitenkin niin tapahtuu, on taloyhtiö vahingonkorvausvastuussa. Mikäli huoltoyhtiön kanssa on tehty sopimus lumitöiden järjestämisestä ja sitä on laiminlyöty, siirtyy vastuu sopimuskumppanille. Mikäli kiinteistönhuolto ei ole vastuussa asiasta, tulee taloyhtiöllä olla riittävä vakuutus lumeen ja jäähän liittyvien vahinkojen varalle.

Näin lumenpudotus tapahtuu turvallisesti

  1. Ennakoi tilannetta tarkkailemalla lumitilannetta tai tee sopimus huoltoyhtiön kanssa tarkkailusta ja lumenpudotuksesta.
  2. Käytä lumenpudotukseen vain ammattilaista, jotta se tulee toteutettua työturvallisuusmääräykset huomioiden.
  3. Tiedota lumenpudotuksesta ennakkoon. Näin asukkaat voivat varautua asiaan esimerkiksi siirtämällä autonsa pois pudotusalueen välittömästä läheisyydestä.
  4. Varmista, että lumenpudotusalue on rajattu puomein ja varoituskyltein.
  5. Lumenpudotusalueelle ei tule koskaan päästää ulkopuolisia ja toimenpiteen aikana yhden henkilön on oltava ohjaamassa tilannetta alhaalta käsin.
  6. Muista huomioida talveen liittyvät erilliset toimenpiteet myös taloyhtiön vuosibudjetissa.


Artikkelia varten on haastateltu Retta Isännöinti Oy:n isännöitsijä Juha Havinmaata.