Minustako isännöitsijä?

Retta Isännöinti tarjoaa mielenkiintoisen työmahdollisuuden myös alanvaihtajalle.

Taustaksi isännöintialalle soveltuu mainiosti esimerkiksi kaupallisen, hallinnollisen tai teknisen alan tutkinto. Isännöintialan ammattitutkinnot antavat hyvän pohjan isännöitsijän työhön alalle siirtyvälle. Usein myös näihin koulutuksiin sisältyvät työharjoittelut antavat valmiuksia isännöitsijän työhön. Retta Isännöinti on ISA- auktorisoitu yritys, mikä edellyttää, että kaikilla isännöitsijöillä on isännöinnin ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Näin ollen isännöitsijöiden rekrytoinnissa iso painoarvo on suoritetulla isännöinnin tutkinnolla.

Isännöitsijän työpäivät ovat hyvin vaihtelevia; niihin lukeutuu asiakaspalvelua sekä puhelimessa että tapaamisissa, taloyhtiöiden tai urakoitsijoiden kanssa pidettäviä kokouksia, kokouksissa sovittujen asioiden toimeenpanoa, taloyhtiöiden kysymysten selvittelyä, yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin, kilpailutustoimenpiteitä, projektien hallinnollista työtä ja käyntejä asiakaskohteissa. Tietokone, puhelin ja auto ovat isännöitsijän tärkeimmät työkalut.

Isännöitsijän työ on itsenäistä, ja työajat ja tilanteet vaihtelevat päivittäin. Isännöitsijä pystyy usein myös itse aikatauluttamaan omaa työtään. On hyvä kuitenkin huomata, että yhtiökokouskaudella varsinkin keväisin työ on usein iltapainotteista.

Isännöitsijä on paljon tekemisissä erilaisten sidosryhmien kanssa. Isännöitsijän työssä tarvittavia ominaisuuksia ovat palveluhenkisyys, sosiaaliset taidot eli kyky ja halu tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä vuorovaikutustaidot. Myös halu oppia uusia asioita ja riittävä paineensietokyky lukeutuvat hyvän isännöitsijän ominaisuuksiin.

Palkitsevinta isännöitsijän työssä on sen monipuolisuus, vaihtelevat työtehtävät, mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta, ratkaisun löytäminen erilaisiin ongelmatilanteisiin sekä hyvä asiakaspalaute.

Itsenäinen isännöitsijän työ ja vakaa taustatuki  

Retta Isännöinti on alan johtava yritys Suomessa ja isona yrityksenä se kykenee tarjoamaan isännöitsijälle hyvät työvälineet, tietojärjestelmät, taustatuen työn tekemiselle ja ison talon henkilöstöedut. Retta Isännöinti myös kouluttaa isännöitsijöitä työn ohessa tarpeen mukaan. Isännöitsijän käytössä ovat yrityksen tukipalvelut valtakunnallisesti ja tietenkin sparrausta saa mukavilta työkavereilta paikallisesti.

Asiakkaat eli taloyhtiöt ovat eri kokoisia ja eri ikäisiä. Isännöinnin työtehtävät vaihtelevat taloyhtiön elinkaaren vaiheen sekä tarpeiden mukaan. Osa isännöitsijöistä on perehtynyt erityisesti esim. uudiskohteiden isännöintiin tai tekniseen isännöintiin.