Tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten toimittaminen

Sitoudun pyydettäessä toimittamaan hakemuksen edellyttämät liitteet henkilökohtaisesti tai postitse, mikäli asuntoa tarjotaan.

Tarjotusta asunnosta riippuen

  • Todistus tuloista
  • Verotustodistus viimeksi valmistuneesta verotuksesta

Hakijan elämäntilanteesta riippuen

  • Opiskelutodistus
  • Raskaustodistus
  • Lääkärintodistus
  • Todistus avioeron vireillepanosta
  • Selvitys kiinteistöstä
  • Todistus elatusvelvollisuudesta
  • Selvitys luotoista

Asukasvalinta tehdään vain sillä ehdolla, että asuntoon muuttaa vain hakemuksella mainitut henkilöt. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.