BREEAM In-Use -sertifioidut asuinkiinteistöt

Toimistorakennuksen julkisivu (täytekuva)

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -luokitus on maailman johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä ja vastuullisuuden arviointimenetelmä. Sertifikaatin saanut kiinteistö täyttää tietyt ympäristöystävälliselle kiinteistölle asetetut kriteerit ja kiinteistö on käynyt läpi ulkopuolisen auditoinnin. Saavutettu ympäristösertifikaatti viestii aina vahvasti rakennuksen omistajan ympäristömyönteisyydestä. Sertifikaatti on uusittava kolmen vuoden välein.

Arvioinnissa kiinnitetään huomioita seuraaviin osa-alueisiin: 

  • Terveys ja hyvinvointi
  • Energia
  • Liikkuminen
  • Vesi
  • Materiaalit ja jätteet
  • Kestävyys
  • Maan käyttö ja ekologisuus

Yllämainitun kriteeristön perusteella sertifioidut rakennukset luokitellaan viiteen eri kategoriaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. Rettan vuokrauksessa olevista asuntokohteista useammalla on Breeam In-Use -sertifikaatti. Sertifikaatin luokitus on mainittu taloyhtiön tiedoissa.

Toimistorakennuksen julkisivu (täytekuva)

Hyönteishotelli

Ekologisesti kestävän ympäristön toteutumista voi parantaa esim. rakentamalla hyönteishotellin taloyhtiön pihaan. Hyönteiset ovat välttämättömiä luonnon ekologiselle tasapainolle. Kaupungistumisen ja ihmisten yksipuolisen pihanhoidon myötä hyönteisten luonnolliset talvehtimis- ja pesäpaikat ovat vähentyneet. Hyönteishotellit tarjoavat luonnollisen pesimä- ja suojapaikan tärkeille hyönteisille.