Kundcase

“Feedbacken om kommunikationskonceptet har varit positiv. ”

Pentti Kaivonen, vice styrelseordförande

“Vi har lyckats med valet av samarbetspartner. Styrelsen kan lita på att alla ärenden i bolaget sköts ändamålsenligt och att vi hålls uppdaterade om dem. ”

Jorma Kuoppala, styrelseordförande

“En stor disponentbyrå har redan tidigare varit med om renoveringar i många bostadsbolag och kan därför utnyttja sina erfarenheter i vårt projekt. ”

Pekka Pajakkala, styrelseordförande

“Tillgängligheten var viktig och därför beslutade kunden sig för att skaffa nya hissar i stället för att modernisera de gamla. ”

Harri Puolakanaho, disponent, Retta Isännöinti

“Tack vare en kunnig disponent som reagerar på styrelsens och de boendes önskemål och ett välfungerande partnernätverk har allting skötts smidigt. ”

Styrelseordföranden

“Uppdateringen av räddningsplanen ledde till konkreta åtgärder för att förbättra säkerheten i bostadsbolaget. ”

Matti Halonen, disponent

“Som disponent ser jag till att bostadsbolagens många lagstadgade skyldigheter sköts på ett ändamålsenligt sätt. ”

Raimo Kiukas, disponent, Retta Isännöinti