As. Oy Nummelan Väinämöisentie, Nummela

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

As. Oy Nummelan Väinämöisentie är det största bostadsbolaget i Nummela. Fastigheten byggd på 1970-talet består av två bostadshus, sju trappuppgångar, 60 bostäder och gott om gemensamma utrymmen och lager. Matti Halonen på Retta Isännöinti är disponent i bostadsbolaget.

Utgångsläge:

Styrelsen ville förbättra säkerheten i det stora bostadsbolaget och göra det lättare att bedöma risker. As. Oy Nummelan Väinämöisenties räddningsplan behövde uppdateras.

Lösning:

Disponenten utarbetade en ny, uppdaterad elektronisk räddningsplan för bostadsbolaget. Via Retta Isännöintis tjänst Majakka kan de boende och styrelsen läsa, skriva ut och använda den elektroniska räddningsplanen. De boende informerades om ändringarna och dessutom utarbetades en säkerhetsguide för de boende.

Resultat:

Uppdateringen av säkerhetsfrågorna ledde till konkreta åtgärder på gårdsområdet. I bostadsbolaget förnyades bland annat skyltarna på gården.

“Uppdateringen av räddningsplanen ledde till konkreta åtgärder för att förbättra säkerheten i bostadsbolaget.”

Matti Halonen, disponent