Asunto Oy Eerikinkatu 35 Bostads Ab, Helsingfors

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

Asunto Oy Eerikinkatu 35 Bostads Ab är ett höghus i centrala Helsingfors med totalt 68 lägenheter. Huset färdigställdes 1962. Disponent för bostadsbolaget är Harri Puolakanaho på Retta Isännöinti.

Utgångsläge:

I början av 2015 beslutade Asunto Oy Eerikinkatu 35 Bostads Ab i Helsingfors att be om en utredning av vilka renoveringsalternativ det finns för bostadsbolagets tre hissar. Detta föregicks av en konditionsbedömning som genomfördes enligt den långsiktiga planen två år tidigare och enligt vilken en renovering av hissarna skulle bli aktuellt inom 3–5 år. Beslutet att renovera hissarna påskyndades av ett fel i hissmaskineriet i en av hissarna som upptäcktes i slutet av 2014.

Lösning:

Alternativen var att göra en grundlig modernisering av hissarna eller att bygga helt nya hissar. Även om en modernisering skulle ha blivit ungefär hälften så billig beslutade bostadsbolaget att skaffa nya hissar för att uppfylla tillgänglighetskraven. Bostadsbolagets styrelse deltog aktivt i jämförelserna av hissar och det slutliga valet. Disponentens uppgift var att planera in tidpunkten för renoveringen i den långsiktiga planen, göra en kostnadskalkyl, anlita lämpliga samarbetspartner för de olika projektskedena och lägga fram förslag om projektstart och -finansiering för styrelsen och bolagsstämman.

Resultat:

Arbetet inleddes i oktober 2015 med den hiss som var i sämst skick. Alla tre hissar blev klara enligt tidsplanen. Tack vare god planering gick arbetet smidigt och de boende hölls aktivt uppdaterade genom separat information för varje trappuppgång. Utöver nya hissar fick bostadsbolaget dessutom nytt lagerutrymme då de tomma hissmaskinrummen målades och hyrdes ut till boende.

“Tillgängligheten var viktig och därför beslutade kunden sig för att skaffa nya hissar i stället för att modernisera de gamla.”

Harri Puolakanaho, disponent, Retta Isännöinti