As Oy Tornikoto, Nokia

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

Bostadsaktiebolaget As Oy Tornikoto i centrala Nokia är ett höghus med 34 lägenheter. Huset färdigställdes 1972. Päivi Koskinen på Retta Isännöinti är disponent för bostadsbolaget och Jorma Kuoppala är styrelseordförande.

Utgångsläge:

Man ville göra en systematisk renovering av bostadsbolaget för att det skulle motsvara dagens krav. Som disponentbyrå i projekten ville man ha en tillförlitlig, proffsig och kunnig samarbetspartner

Lösning:

År 2016 förnyades fönster, takbeläggning, lås, utomhusenheter till porttelefonerna, balkongdörrar och ventilationsaggregat i Tornikoto. Samtidigt rengjorde man ventilationskanalerna, justerade ventilerna och förnyade elementventilerna och termostaterna. Dessutom balanserades elementnätet. Till disponentpartner valdes Retta Isännöinti (dåvarande Pirkan Isännöintikeskus) som även fungerade som intressebevakare vid valet av externa entreprenörer.

Resultat:

Styrelseordföranden Jorma Kuoppala berömmer Retta Isännöinti för både den dagliga disponentverksamheten och genomförandet att de stora renoveringarna. ”Disponenten sköter bostadsbolaget med gedigen yrkesskicklighet. Exempelvis den tekniska fastighetsförvaltningen har fungerat exemplariskt i våra projekt: den tekniska disponenten har bred kunskap om entreprenörernas priser, kvalitet och leveranssäkerhet, och på så sätt har vi också tillgång till all denna information och erfarenhet”, säger styrelseordförande Jorma Kuoppala.

“Vi har lyckats med valet av samarbetspartner. Styrelsen kan lita på att alla ärenden i bolaget sköts ändamålsenligt och att vi hålls uppdaterade om dem.”

Jorma Kuoppala, styrelseordförande