As Oy Tampereen Klingendahl, Tammerfors

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

Fastighetsaktiebolaget Tampereen Klingendahl är en över hundra år gammal värdefastighet med totalt 70 lägenheter. Mikko Niskanen på Retta Isännöintis enhet i Tammerfors (f.d. Pirkan Isännöintikeskus) är disponent för bostadsbolaget. Styrelseordförande i bostadsbolaget är Timo Parviainen.

Utgångsläge:

I bostadsbolaget genomfördes en omfattande husteknisk totalrenovering där ventilationsaggregaten förnyades och ventilationen försågs med nedkylning av tilluften och värmeåtervinning. Man ville informera om renoveringen regelbundet och effektivt, men samtidigt ville man garantera entreprenören, styrelsen och disponenten arbetsro.

Lösning:

I bostadsbolaget var det viktigt att särskilja den grundläggande kommunikationen från till exempel det ökade behovet av kommunikation på grund av renoveringen. Retta Isännöinti (dåvarande Pirkan Isännöintikeskus) utvecklade ett nytt kommunikationskoncept för renoveringar i samband med Klingendahls totalrenovering. Företagsverksamhet möjliggjordes under den omfattande renoveringen genom att inkludera en kommunikationsbyrå som samarbetspartner i renoveringsprojektet. I kommunikationskonceptet ingick också en interaktiv mobilapp som fungerade i realtid.

Resultat:

Den mer effektiva, proffsiga kommunikationen gav användarna av fastigheten information om renoveringen enkelt, snabbt och på ett föregripande sätt. Entreprenören, styrelsen och disponenten fick arbetsro genom att en informatör tog hand om alla frågor. Kommunikationskonceptet, som fick beröm av både kunder och entreprenörer, gav byrån priset Isännöintiteko 2016 (årets disponentgärning 2016) som delas ut av Finlands fastighetsförvaltningsförbund.

“Feedbacken om kommunikationskonceptet har varit positiv.”

Pentti Kaivonen, vice styrelseordförande