Företagsledning

Företagsledning

Anders Gylling
Affärsdirektör

Kundtjänst

Sanna Aalto
Kundtjänstchef

Regionledning

Tommi Ruotsalainen
Regiondirektör
Norra Finland
Jukka Parkkinen
Regiondirektör
Östra Finland
Antti Lempiäinen
Regiondirektör
Västra Finland
Marko Hukkanen
Regiondirektör
Huvudstadsregion