Asunto Oy Paasikulma, Lahtis

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

Asunto Oy Paasikulma är ett bostadsbolag i Lahtis färdigställt 1958 med 72 bostäder och 26 affärslägenheter. Disponent för bostadsbolaget är Raimo Kiukas på Retta Isännöinti.

Utgångsläge:

Bostadsbolagens lagstadgade skyldigheter har ökat avsevärt sedan 2010. I Asunto Oy Paasikulma ville man säkerställa att alla skyldigheter uppfylls på ett ändamålsenligt sätt. I lagen om bostadsaktiebolag finns det bestämmelser om tre uppgiftsområden, vars skötsel återspeglas i bostadsbolagens verksamhet: fastighetshållning, förvaltning, dvs. dokumentation och övervakning av renoveringar som aktieägarna utför, och skötsel av bostadsbolagets ekonomi.

Lösning:

Asunto Oy Paasikulmas disponent Raimo Kiukas säkerställer att de nödvändiga utredningarna görs i samarbete med styrelsen. Styrelsen lägger fram en skriftlig utredning av underhållsbehovet för minst fem år framåt en gång om året vid bolagsstämman. Samtidigt läggs en utredning fram över de renoveringar som gjorts i bostadsbolaget. För att övervaka aktieägarnas renoveringar i bostadsbolaget har disponenten Kiukas infört en skriftlig arbetsinstruktion för renoveringar så att aktieägarna vet hur de ska gå tillväga. Som en del av ekonomiskötseln upprättas en verksamhetsberättelse med en årlig redogörelse över de relevanta ekonomiska avvikelser som skett under räkenskapsperioden och en översikt över styrelsens syn på bostadsbolagets framtid.

Resultat:

Genom de utarbetade planerna och regelbundna åtgärderna har bostadsbolagets verksamhet blivit systematisk och man har lyckats undvika extra kostnader. Kommande renoveringar och frågor gällande bostadsbolagets ekonomi kommer inte som en överraskning för aktieägarna, och det är lättare att påverka i frågor. De boende behöver inte oroa sig över att de lagstadgade skyldigheterna ska orsaka överraskande extra kostnader.

“Som disponent ser jag till att bostadsbolagens många lagstadgade skyldigheter sköts på ett ändamålsenligt sätt.”

Raimo Kiukas, disponent, Retta Isännöinti