As Oy Satahovi, Tammerfors

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

Bostadsaktiebolaget As Oy Satahovi ligger i Tammerfors. Joni Brander på Retta Isännöinti är disponent och Pekka Pajakkala styrelseordförande i bostadsbolaget.

Utgångsläge:

I As Oy Satahovi i Tammerfors genomfördes en omfattande renovering som även inkluderade kompletteringsbyggnad. Målet var att den renoverade fastigheten skulle motsvara boende- och miljökraven de kommande 50 åren.

Lösning:

I Satahovi beslutade man att göra en omfattande fasadrenovering samtidigt som en kompletteringsbyggnad. I huset förnyas hissar, fönster och yttertak och alla lägenheter förses med nya, inglasade balkonger. Dessutom byggs ett värmeåtervinningssystem för frånluften som uppskattningsvis kommer att minska uppvärmningskostnaderna med en tredjedel.

Resultat:

As Oy Satahovis styrelse har varit nöjd med stödet från Retta Isännöinti (dåvarande Pirkan Isännöintikeskus) under renoveringarna. Särskilt den tekniska fastighetsförvaltningen har varit viktig vid Satahovis omfattande renoveringar. ”Teknisk kompetens behövs i allt från konkurrensutsättning av olika verksamheter (planering, byggherreverksamhet, entreprenader) till själva genomförandeskedet. Rettas tekniska disponent är bland annat den som håller i trådarna vid mötena på byggarbetsplatsen”, säger styrelseordförande Pekka Pajakkala.

“En stor disponentbyrå har redan tidigare varit med om renoveringar i många bostadsbolag och kan därför utnyttja sina erfarenheter i vårt projekt.”

Pekka Pajakkala, styrelseordförande