Leda med data

Strann Mikael Johtaja, talouspalvelut Retta Isännöinti

Högkvalitativ data om ekonomiförvaltningen beskriver fastighetsportföljens utveckling och möjliggör proaktiv ledning

Proaktiv ledning med data är möjlig när man med hjälp av data kan förutse förändringar i kassaflödet och förändringar i hyressituationen. Genom att kombinera information från olika källor ser man också kausala förhållanden och de mest effektiva åtgärderna kan kopieras till andra objekt:

Högkvalitativa data inom ekonomiförvaltningen hjälper oss att ta itu med två viktiga frågor: om vi är på rätt väg samt med avvikelser längs vägen. Vi inleder alltid ett samarbete med kunden genom att noggrant kartlägga behov, mål och förväntningar för samarbetet. För att uppnå dessa mål krävs det fortlöpande information om huruvida åtgärderna leder i rätt riktning och om nettointäkterna utvecklas på önskat sätt

Leda med data

Nainen ja mies hymyilevät toimistolla Retta

Värderingstjänster

Våra erfarna och kunniga värderare bedömer på ett tillförlitligt sätt värdet av olika kommersiella objekt som stöd för beslutsfattande.

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Kiinteistökirjanpitäjä

Ekonomitjänster

Din fastighetsegendom mår bra och ger avkastning när dess ekonomi styrs med kännedom om fastighetsbranschens särdrag och lagstiftning. Du kommer att fatta bättre beslut när rapporteringen inte bara är ett fönster till det förflutna, utan också ger utsikter för framtiden.