Retta förnyar sitt varumärke och siktar på att bli en banbrytare inom branschen 

Kaunis maisemakuva katajannokka Helsinki Retta.fi

Retta, som är Nordens största expertkoncern för tjänster inom förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler, förnyar sitt varumärke och byter därför också namn. Retta blir nu Retta. Varumärkesförnyelsen är en del av en koncernomfattande förändring och tillväxtstrategi. Det nya varumärket offentliggörs den 24 maj.  

Varumärkesförnyelsen omfattar Rettas affärsverksamheter i Finland och Sverige. Framöver går Retta, Retta Isännöinti, Retta Management specialiserad på fastighetsförvaltning, Retta Vakuutuspalvelut samt Hestia i Sverige under varumärket Retta. Huoneistokeskus som hör till koncernen fortsätter under eget varumärke.  

”Vi har genomgått en kraftig förändring under de senaste åren och samtidigt utvidgat vårt serviceutbud, bland annat med upphandlings- och försäkringstjänster till bostadsbolag. Jag vågar påstå att vi idag är ett annat bolag än för två år sedan. Det nya varumärket synliggör förändringen och påskyndar organisationens fortsatta utveckling”, säger Kari Virta, verkställande direktör för Retta. 

Rettas varumärkesförnyelse förmedlar den förändring som redan skett och utmynnar i ett nytt namn. Bakgrunden till namnändringen är en vilja att verka under samma namn inom alla verksamhetsområden.  

”Affärsverksamhet i Sverige och övriga Norden har tyvärr inte varit möjlig under namnet Retta. Vi har en unikt bred insyn i fastighetsbranschen och vill kunna utnyttja denna kunskap inom alla våra verksamhetsområden. Namnändringen möjliggör en stark och enhetlig synlighet inom alla enheter samt stödjer vår tillväxtstrategi på den nordiska marknaden”, kommenterar Virta.  

Retta utmanar till förnyelse  

Retta som sysselsätter 1 600 experter i Norden vill förnya hela fastighetsbranschen.  

”Vi hoppas att vårt nya namn ska associeras med en branschföregångare som är lättillgänglig, kommunikativ och gör de rätta valen. I framtiden vill vi vara en föregångare för hela branschen. Bakom varumärket Retta finns ett stort antal kunniga människor, som vill omdana hela fastighetsbranschen”, säger Virta.  

Under senare år har bolaget satsat på digitala lösningar som ökar effektiviteten, öppenheten i behandlingen av uppgifter samt gör tjänsten smidigare för kunderna. De framtagna lösningarna erbjuder redan nu bostadsbolagens styrelser och aktieägare insyn i bostadsbolagens ekonomi och verksamhet samt alla invånare ett enkelt sätt att sköta bostadsärenden. 

”Vi är Nordens största aktör inom fastighetsbranschen, men vår styrka är lokalkännedom. Vi känner våra lokala kunder och deras omvärld väl. Vi kan till exempel erbjuda bostadsbolag stora kostnadsbesparingar genom att utnyttja köpkraften hos 6 000 bostadsbolag. Ingen annan aktör inom branschen har ett liknande servicekoncept”, preciserar Virta.  

Dessutom inspirerar Retta hela branschen till miljöansvarig verksamhet.  

”Den gröna omställningen berör hela fastighetsbranschen, eftersom fastigheter och byggande orsakar cirka 30 procent av de globala koldioxidutsläppen. Genom professionell fastighetsförvaltning tillhandahåller vi fastighetsägare lösningar för att minska fastigheternas koldioxidavtryck och elfakturor. Vår uppgift är att hjälpa kunderna att fatta ansvarsfulla beslut och att främja den gröna omställningen genom de tjänster vi tillhandahåller för våra kunder”, tillägger Virta. 

Mer information: 

Kari Virta, verkställande direktör, Retta, kari.virta@retta.fi 

Retta är Nordens största företag som tillhandahåller tjänster inom fastighetsförvaltning och fastighetsförmedling. Rettas affärsenheter inom fastighetsförvaltning är i Finland Retta Isännöinti och Retta Management och i Sverige Retta Sverige samt inom fastighetsförmedling Huoneistokeskus Oy. Retta sysselsätter cirka 1 600 experter inom fastighetsbranschen i Norden. Koncernens omsättning var 130 miljoner euro 2021. www.retta.fi/sv