Realia Isännöinti stärker sin verksamhet i Helsingfors genom förvärv av Rakennusmestari-isännöintis affärsverksamhet

Realia Isännöinti kom 3.6.2019 överens om ett affärsverksamhetsförvärv där Helsingforsbaserade Rakennusmestari-isännöinti Oy:s affärsverksamhet överförs till Realia Isännöinti. De bostadsaktiebolag som för närvarande är Rakennusmestari-isännöinti Oy:s kunder överförs till Realia Isännöinti Oy med början 15.6.2019.

Rakennusmestari-isännöinti Oy är ett disponentföretag som finns på Bergmansgatan i centrala Helsingfors. Genom affärsverksamhetsförvärvet överförs de bostadsaktiebolag som är företagets kunder till Realia Isännöinti.

Rakennusmestari-isännöinti Oy:s vd, fastighetsrådet Juhani Veijonen går i pension i och med förvärvet.

”Vid 77 års ålder är det dags att släppa taget om arbetslivet och börja njuta av pensionärslivet med fritidsintressen och familj. Under min långa karriär har jag fått se fastighetsbranschen ur flera synvinklar, utveckla mina kunskaper och yrkesfärdigheter och under de senaste 24 åren jobba i mitt eget disponentföretag. Efter att aktivt ha sökt en köpare är jag övertygad om att Realia Isännöinti är en kunnig och pålitlig samarbetspartner för de bostadsaktiebolag som varit mina kunder”, säger fastighetsrådet Juhani Veijonen.

”Vi har utvecklat ett välfungerande samarbete tillsammans med Juhani Veijonen för att säkerställa att de kunder som övergår till Realia Isännöinti får högklassig och smidig service även framöver. Jag vill gratulera Juhani Veijonen till hederstiteln fastighetsråd som han tilldelades av republikens president i maj. Jag önskar också honom en givande tid som pensionär efter en lång och gedigen karriär i arbetslivet”, säger Matti Bergendahl, vd för koncernen Realia och styrelseordförande i Realia Isännöinti.

”Realia Isännöintis tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv, utgör en viktig del av hela koncernen Realias tillväxtstrategi. Jag är mycket nöjd över att tillväxten i disponentverksamheten fortsätter enligt vår strategi i och med det här företagsförvärvet”, säger Bergendahl.