Retta Management tillhandahåller omfattande experttjänster och expertnätverk inom fastighetsförvaltning för olika behov

Nainen ja mies hymyilevät toimistolla Retta

Realia Management är ett tjänsteföretag som specialiserat sig på fastighetsförvaltning. Våra tjänster tillhandahåller vi på 14 orter med över 300 sakkunniga. Våra kunder är privata och offentliga ägare och användare av kommersiella fastighets- och bostadsobjekt samt fondbolag, banker och många andra fastighetsaktörer. Våra tjänster omfattar fastighetsförvaltning och tjänster för uthyrning av bostäder och affärs- och kontorslokaler, ekonomi- och rapporteringstjänster, energitjänster, värderings- och konsulttjänster samt byggherretjänster. Vi har det största utbudet av tjänster inom branschen och vi tror att vi med expertis och aktuell marknadsinformation kan förbättra våra kunders resultat.

Vi ingår i Retta Group, Nordens största koncern för fastighetshandel och fastighetsförvaltning, med cirka 2000 anställda i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige.

Retta Group ägs av den nordiska kapitalinvesteringsfonden Altor Fund IV.

Tjänster

Nainen ja mies kävelevät neuvottelevat ja kävelevät hienossa toimitilassa retta

Omsorgsfullt underhåll idag – med fokus på framtiden

Kaksi mieskolleegaa ja yksi nainen juttelevat iloisesti pöydän ääreellä seisoen kahvit käsissään Retta

Kvalitetspolicy

”Missionen är att vara bäst inom kundservice i fastighetsbranschen”

För oss innebär kvalitet att våra tjänster är ändamålsenliga och lägliga med tanke på kundens förändrade behov. Nyckeln till vår verksamhet är att förstå och tillgodose kundens behov samt att ständigt utveckla vår verksamhet och vårt utbud av tjänster.

Koncernens utvecklingsarbete baserar sig på uppföljning och fortlöpande utveckling av verksamheten i enlighet med förändringarna, målen samt de krav som branschen och kunderna och lagstiftningen ställer. Vi åtar oss att uppfylla dessa identifierade krav i all vår verksamhet. Vår verksamhet styrs av etiska riktlinjer som förpliktar vår personal och våra leverantörer.

Varje anställd vid Retta Management ansvarar för arbetets kvalitet, oberoende av om arbetet utförs självständigt eller tillsammans med andra.

Kvalitetsmål:

  • Att uppfylla målen i uppdragsavtalen och våra kunders behov.
  • Våra tjänsters ändamålsenlighet och aktualitet.
  • Kontinuerlig utveckling av våra kundrelationer, arbetsmetoder, dokumentation och tjänster utifrån observerade förändringar och behov.
  • Att uppnå de fastställda ekonomiska och strategiska målen.

Kvalitetsmålen följs kontinuerligt av utsedda ansvariga personer, regelbundet vid ledningsgruppens möten samt vid årliga översyner av ledningen. Dessutom mäts uppnåendet av målen genom regelbundna enkäter bland kunder och personal.

Varför välja Retta?

Aktiva utvecklingsförslag

Vi arbetar aktivt med att utveckla er fastighetsegendom.

Vi håller dig uppdaterad

Du får en realtidsvy över fastigheternas status med de modernaste digitala lösningarna i branschen.

Vi är en riksomfattande tjänsteleverantör

En riksomfattande tjänsteleverantör för fastighetsledning, hyresförmedling och disponenttjänster.

Minna Toiviainen Retta Managementin liiketoimintajohtajaksi

Retta Management tillhandahåller omfattande experttjänster och expertnätverk inom fastighetsförvaltning för olika behov:

”Fastighetsbranschen är inte bara byggnader, utan det handlar om människor, vare sig det handlar om hem eller gemensamma arbetslokaler. Människan är den viktigaste delen, och väggarna är bakgrunden. Med fungerande grundläggande funktioner kan utrymmet i bästa fall inspirera till välstånd och innovativitet.”

Minna Toivainen, affärsdirektör, Retta Management