Konsult- och värderingstjänster, Lahti

Kontakuppgifter till byrån

Vapaudenkatu 12, 15110 Lahti

Tfn. 020 780 3760

Öppettider: mon-fri 9.00-16.00

E-post: arviotrm@retta.fi

Experterna i våra kontor

Juha Kirvesmies
Äldre utvärderingsexpert diplomingenjör, MRICS, KHK, AKA-Auktoriserad, AFM
Lahtis