Konsult- och värderingstjänster, Kuopio

Kontakuppgifter till byrån

Vuorikatu 26 4.krs, 70100 Kuopio

Tfn. 020 780 3760

Öppettider: öppet enligt överenskommelse

E-post: arviotrm@retta.fi