Realia och Digita börjar samarbeta med att utveckla mobila anslutningar i fastigheterna

Retta ja Digita yhteistyöhön mobiiliyhteyksien kehittämiseksi kiinteistöissä. Isä ja poika nauravat uudessa kodissa.

Realia som erbjuder disponent- och fastighetsledningstjänster överallt i Finland och teknologiföretaget Digita Oy har avtalat om samarbete, vars mål är att möjliggöra de bästa mobila anslutningarna i Realia Isännöintis fastigheter. Inom ramarna för Digitas och Realias samarbete ska Realia i framtiden erbjuda sina kunder ledningstjänster för de 5G basstationer som ska genomföras.

Den digitala infrastrukturens betydelse betonas när kraven på boendekomfort och fungerande dataanslutningar ökar. Intelligenta fastigheter blir allt vanligare och trafikmängden av trådlös nätförbindelse som används i fastigheterna växer kraftigt. För att försäkra kvaliteten och kapaciteten på mobila nätförbindelser behövs ett täckande nät av basstationer. I tätt bebyggda stadsmiljöer placeras basstationer oftast i byggnader och på fastigheternas tak.

”Hos Realia ser vi de möjligheter som digitaliseringen för med sig men också dess krav på fastigheten. Vi vill tillsammans med Digita försäkra de bästa mobila anslutningarna för våra kunders fastigheter. Fungerande datatrafikanslutningar är en grundförutsättning för modernt boende när distansarbeten blir vanligare och mängden tjänster som används via nätet växer” säger Realias upphandlingschef Yaron Nadbornik.

Vi är mycket nöjda över det nya samarbetet med Realia. Tack vare det kan vi öka på utbudet av kvalitativ digital infrastruktur för mobiloperatörer och andra aktörer som bygger mobila nätverk, berättar Digitas operativa chef Markus Ala-Hautala.