Realia är medlem i Green Building Council under 2020

Retta ja Digita yhteistyöhön mobiiliyhteyksien kehittämiseksi kiinteistöissä. Isä ja poika nauravat uudessa kodissa.

Realia är medlem i Green Building Council Finland under 2020. Genom medlemskapet är ett gemensamt mål att främja en koldioxidneutral affärsverksamhet genom att satsa på mer energieffektiva fastigheter och öka miljöansvaret i hela fastighetsbranschen.

Realia och Green Building Council Finland har inlett partnersamarbete under 2020. Syftet med samarbetet är åtgärder för minskade utsläpp genom att främja miljöansvaret i fastighetsbranschen och energieffektiviteten i fastigheterna samt sprida viktig information och kunskap.

Green Building Council Finland firar 10-årsjubileum i år, och 2020 har utsetts till lösningens år med tanke på medlemsnätverkets ambitiösa arbete. Under året lyfts olika lösningar som ökar hållbarheten fram, och av dessa är medlemskapet en viktig samarbetsmetod för att utveckla en hållbar bebyggd miljö.

Finlands nationella mål är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2035. Fastigheter och byggande orsakar cirka 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Av detta kommer 28 procent från driftskedet under byggnadernas livscykel (uppvärmning, nedkylning och energiförbrukning). Det finns stora möjligheter att påverka, vilket ytterligare motiverar fastighetsbranschen att agera.

Realias mål under medlemskapsåret är att göra hållbar utveckling och miljöansvar till en synlig del av Realias affärsverksamheter. Partnersamarbetet mellan Realia och GBC Finland möjliggör ett intensifierat och mer synligt samarbete än tidigare.

”Vi vill göra en insats för att främja energieffektiviteten i fastigheter i Finland. Vi har redan tidigare jobbat med att höja energieffektiviteten i våra kunders fastigheter, men genom samarbetet främjar vi energieffektiviteten och miljöansvaret i fastighetsbranschen med större genomslagskraft. Som den största aktören i branschen vill vi ta vårt ansvar och föregå med gott exempel”, säger Mari Rajaniemi, direktör för Energi- och miljötjänster på Realia.

Green Building Council Finlands mål i partnersamarbetet är att informera om koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi och ett mer hållbart liv via Realia för att med större räckvidd nå ut till fastighetsbranschen och hela Finland.

”För att motverka klimatförändringarna behövs det snabba åtgärder och att alla deltar. Realia är en viktig aktör i fastighetsbranschen och har en bred och varierande kundkrets. Jag tror att partnersamarbetet kommer att öka medvetenheten bland fastighetsägarna och få dem att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen och klimatutsläppen. Dessutom ger samarbetet oss möjligheter att främja hållbarhetsarbete i hela fastighetsbranschen och bland GBC:s medlemmar”, säger Mikko Nousiainen, vd för Green Building Council.