Linda Marthon ny verkställande direktör för Hestia AB

Till ny verkställande direktör för Hestia AB och medlem av ledningsgruppen för Retta -koncernen har per den 1.9.2018 utnämnts Linda Marthon. Linda har varit anställd i Hestia sedan 2013 och är sedan 2015 vice VD och ansvarig för Hestias alla fyra affärsområden. Innan dess byggde Linda upp och var chef för affärsområdet Asset Management. Linda har tidigare varit anställd hos Schroders, AXA och NCM Donaldsons där hon har haft ledande positioner inom Asset Management och förvaltning. Nuvarande VD:n Gunnar Isaksson, som tillsammans med förre kollegan Stefan Björkqvist startade Hestia Fastighetsförvaltning AB, har efter 10 år som VD valt att lämna bolaget i slutet av september.

”Jag är mycket nöjd med att vi får Linda Marthon som ny VD för Hestia. Hon känner bolaget och kunderna väl, vilket skapar utmärkta förutsättningar för bolagets fortsatta utveckling. Hestia är en viktig del av Retta -koncernens fortsatta nordiska expansion och utgör basen för vår verksamhet i Sverige. Lindas gedigna bakgrund och egenskaper skapar de bästa förutsättningarna för att Hestia skall uppnå sina målsättningar. Jag tackar hjärtligt Gunnar Isaksson för hans utmärkta arbete på Hestia”, konstaterar VD:n för Retta-koncernen Matti Bergendahl.

”Jag är mycket glad över att axla rollen som VD i Hestia och för möjligheten att fortsätta utveckla bolaget och våra tjänster i linje med vår nuvarande inriktning. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med våra engagerade medarbetare inom Hestias fyra tjänsteområden drift, förvaltning, ekonomisk förvaltning och Asset Management, samt tillsammans med kollegorna inom Retta, utöka vårt tjänsteerbjudande ytterligare till fastighetsägare i Norden”, säger Linda Marthon.

Hestias verkställande direktör ansvarar för Hestias hela operativa verksamhet och rapporterar till Retta -koncernens verkställande direktör.

Tilläggsinformation:

Linda Marthon, verkställande direktör, Hestia AB, tel. +46 (0)70 169 63 89
Matti Bergendahl, verkställande direktör, Retta Oy, tel. +358 (0)40 833 5461