Vastuunjakotaulukko: Tiesitkö nämä kunnossapitovastuista?

Taloyhtiön rauhallinen pihakuva ja pieni lasten leikkipaikka sen keskellä. Retta Isännöinti.

Uusien kunnossapitosuositusten mukainen vastuunjakotaulukko on päivittynyt vuodelle 2020. Mikä on muuttunut ja mitä jokaisen osakkaan on hyvä tietää kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiössä?  

Vastuunjakotaulukko kertoo, miten kiinteistön ja huoneistojen korjaus- ja kunnossapitovastuut jakautuvat taloyhtiön ja osakkaan välillä. Kun kustannusvastuun jakautuminen on konkretisoitu selkeään taulukkoon, on osakkaan helppo tarkistaa, kenelle mikäkin huoltotoimi ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat. 

Vastuunjakotaulukko selkeyttää kunnossapitovastuun jakautumisen  

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee, kenelle kiinteistön ja huoneistojen kunnossapitovastuu kuuluu. Lähtökohtaisesti ulkopinnat ja rakenteet kuuluvat aina taloyhtiön vastuulle, sisäpuoli ja pinnat ovat osakkaan vastuulla. Vastuunjakotaulukosta voi kunnossapitovastuut tarkistaa yksityiskohtaisemmin. 

Taulukko kertoo esimerkiksi sen, mitkä ikkunan osat ovat yhtiön kunnossapitovastuun alla ja mitkä osat kuuluvat asukkaan vastuulle. Tiesitkö esimerkiksi, että mikäli huoneiston ulkopuolinen ikkuna rikkoutuu, vastaa siitä taloyhtiö, mutta jos sisäikkuna rikkoutuu, korjausvastuussa on osakas? 

Myös märkätiloihin liittyy vääriä käsityksiä vastuun jakautumisesta. Kun kylpyhuoneen laattapinnoissa tai -saumoissa ilmenee korjaustarvetta, otetaan hyvin usein yhteyttä taloyhtiöön. Pintojen kunnossapito kuuluu kuitenkin osakkaan vastuulle, pinnan alla oleva vesieriste sen sijaan taloyhtiölle. 

Vastuunjakotaulukon linjauksista on mahdollista poiketa. Tällöin taloyhtiössä on muutettava yhtiöjärjestystä, mikä vaatii pääsääntöisesti määräenemmistöpäätöksen, joissakin tapauksissa jopa yksimielisen päätöksen. Yksittäisiä vastuunjakotaulukon vastaisia poikkeuksia tehdään kuitenkin harvoin. On kuitenkin hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen huolella, jotta vastuunjakoon liittyviltä yllätyksiltä vältytään. 

Mitä osakkaan olisi hyvä tietää uusimmista vastuupäivityksistä? 

Vastuunjakotaulukko 2020 sisältää muutamia päivityksiä, joista osakkaan on hyvä olla tietoinen. Tuoreimmat muutokset koskevat hajulukkojen puhdistamista ja ilmanvaihtosuodattamien vaihtoa. Aiemmin hajulukon puhdistamisen on hoitanut asukas itse, uusimman vastuulinjauksen mukaan hajulukon avaaminen ja puhdistaminen kuuluu nyt taloyhtiölle. Lattiakaivon puhdistaminen on sen sijaan edelleen asukkaan vastuulla. 

Toinen vastuunjakotaulukkoon tehty täsmennys koskee ilmanvaihtosuodattimia, joiden vaihtamisesta vastaa nyt taloyhtiö. Asukas on kuitenkin vastuussa poistoilmaventtiilien puhdistamisesta, joten muutos koskee ainoastaan huoneiston korvausilmaventtiilejä. 

Lisäksi päivitetyssä vastuunjakotaulukossa on määritelty käytännöt huoneistoissa esiintyvien tuhoeläinten varalle. Aiemmin asukas on ollut vastuussa esimerkiksi luteista, mutta nyt niiden kuin muidenkin tuhoeläinten hävittäminen on taloyhtiön vastuulla. 

Vastuunjakotaulukko 2020 perustuu asunto-osakeyhtiölakiin ja Suomen Kiinteistöliiton suosituksiin. Vaikka osakas ei jokaista vastuunjakolinjausta tuntisikaan, erityisesti taloyhtiön hallituksen on hyvä olla tietoinen vastuiden jakautumisesta. 

Lisätietoa sähköisestä vastuunjakotaulukosta löydät OmaRettasta – tutustu nyt!

Artikkelin asiantuntijana Retta Isännöinti Oy:n yksikönpäällikkö Anssi Aittasalmi.