Taloyhtiön vastikkeet – tunnetko erot?

Yhtiövastike, hoitovastike, rahoitusvastike tai tonttivastike – taloyhtiömaailmassa erilaisia vastikkeita riittää. Mutta miten vastikkeet eroavat toisistaan?

Erilaiset vastikkeet ja niiden väliset erot on hyvä tuntea, jotta tietää mistä kuukausittain maksaa. Erityisesti asunnon oston yhteydessä on syytä tutustua vastikekuluihin huolella, jotta säännölliset asumiskustannuksensa osaa arvioida realistisesti. Ainakin seuraavat taloyhtiön vastikkeet kannattaa tuntea.

YHTIÖVASTIKE

Yhtiövastike  on hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen yhteenlaskettu summa, jonka osakas maksaa taloyhtiölle kuukausittain. Yhtiövastikkeella katetaan siis yhtiön menoja ylläpitokustannuksista yhtiölainan lyhennys- ja korkokuluihin.

Yhtiövastikkeen suuruus määräytyy yhtiöjärjestyksessä täsmennettyjen perusteiden, kuten asuinneliöiden tai osakkeiden, mukaan. Yhtiövastike on siis sitä suurempi, mitä suurempi huoneisto osakkaalla on. Yhtiövastikkeen suuruuteen voi vaikuttaa myös huoneiston käyttötarkoitus. Esimerkiksi liiketilasta maksettava vastike voi olla suurempi kuin asuinhuoneiston vastike.

HOITOVASTIKE

Hoitovastike on osakkailta perittävä maksuerä, jolla katetaan taloyhtiön ylläpitoon ja hoitoon liittyviä kuluja. Esimerkiksi sähköstä, lämmityksestä, vakuutuksista, kiinteistöverosta, kiinteistöhuollosta ja isännöinnistä syntyy säännöllisiä menoja, joita osakkailta kerättävällä hoitovastikkeella maksetaan.

Miksi vastikkeet eroavat merkittävästikin eri taloyhtiöiden välillä? Yhtiöt ovat erilaisia, joten hoitovastikkeenkin suuruus määräytyy taloyhtiön kulujen mukaan. Jos taloyhtiön lämmitysjärjestelmä on kustannustehokas tai jos taloyhtiö saa esimerkiksi vuokratuloja omistamistaan liiketiloista, voi hoitovastikekin olla verrattain edullinen. 

Hoitovastikkeen lisäksi osakkailta voidaan periä myös muita maksuja: esimerkiksi vedestä maksetaan yleensä joko kiinteää tai käyttöön sidottua erillismaksua. Toisaalta myös autotallin tai vaikkapa osakkeistetun varastotilan omistajat saattavat maksaa hoitovastikkeen lisäksi myös muita erillisvastikkeita.

RAHOITUSVASTIKE

Mikäli taloyhtiöllä on lainaa, lyhennetään sitä ja siitä aiheutuvia korkoja ja muita kuluja kuukausittaisen rahoitusvastikkeen muodossa. Taloyhtiölaina voi olla peräisin esimerkiksi putki-, julkisivu- tai kattoremontista, joka on rahoitettu lainalla. Osakkaat maksavat lainaa rahoitusvastikkeena, mikäli eivät ole maksaneet asuntokohtaista velkaosuuttaan kerralla pois esimerkiksi yhtiölainan nostamisen yhteydessä.

TONTTIVASTIKE

Jos asunto-osakeyhtiö sijaitsee vuokratontilla, maksavat osakkaat myös erillistä tonttivastiketta. Tonttivastike on siis käytännössä osakkaan kuukausittainen maksuosuus tontin vuokrasta. Mikäli osakas lunastaa tonttiosuuden omakseen, ei tonttivastikettakaan peritä. Kaikissa tapauksissa tonttia ei kuitenkaan ole mahdollista lunastaa, ja tällöin vuokratontin kustannuksetkin sisältyvät yleensä hoitovastikkeeseen.