Mikä on yhtiövastike ja mihin yhtiövastiketta käytetään?

Yhtiövastike maksetaan tyypillisesti kerran kuussa. Sillä rahoitetaan asunto-osakeyhtiön toiminta, jonka osakkaaksi tulet, kun ostat asunnon taloyhtiöstä.

Osakkeenomistaja on lain mukaan velvollinen osallistumaan taloyhtiön menojen kattamiseen maksamalla vastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan.  Kuukausittain maksettava yhtiövastike on taloyhtiön pääasiallinen tulonlähde, jolla yhtiön toiminta rahoitetaan. Muita tulonlähteitä voivat olla esimerkiksi vuokrat tai käyttökorvaukset. Kerättyjä yhtiövastikkeita käytetään kiinteistöyhtiön juokseviin menoihin. Tällaisia ovat mm. käyttö- ja korjausmenot tai urakoista ja remonteista koituvat lainat. Yhtiövastikkeen kattamia käyttömenoja ovat esimerkiksi isännöitsijän ja huoltoyhtiön palveluista sekä lämmityksestä, sähköstä ja kiinteistöverosta koituvat kulut.

Vastikkeiden käytöstä määrää taloyhtiön yhtiöjärjestys, jossa voidaan määritellä myös, mihin vastikkeita ei voida käyttää. Tällainen kulu voi olla esimerkiksi huoneistokohtainen vesimaksu, mikäli se kerätään yhtiössä erikseen.  

Miten usein yhtiövastikkeen suuruutta tarkistetaan ja miten sitä voidaan muuttaa?

Yhtiövastikkeen suuruudesta päättää vuosittain yhtiökokous taloyhtiön hallituksen esityksen pohjalta. Suuruus perustuu taloyhtiön talousarvioon kirjattuihin vuotuisiin tuloihin ja kuluihin. Huoneistokohtaisen vastikkeen laskennan perusteena on yleensä huoneiston pinta-ala neliömetreinä tai omistettujen yhtiön osakkeiden määrä.  

Taloyhtiön vuosikokouksessa voidaan myös päättää, onko yhtiön hallituksella mahdollisuus tarvittaessa periä ylimääräinen yhtiövastike osakkailta yllättävien menojen kasvun tai oletettujen tulojen vähenemisen varalta.  

Mitä tapahtuu jos osakas ei maksa vastiketta?  

Yhtiövastikkeiden maksamista seuraa yleensä isännöitsijätoimisto. Jos yhtiövastike jää maksamatta, ensin lähetetään maksukehotus. Jos vastikkeita on rästissä useammalta kuukaudelta eikä maksusuunnitelmaa niiden osalta saada sovittua, yhtiö voi käynnistää asunto-osakeyhtiölain mukaisen hallintaanottomenettelyn.  

Kannattaa huomioida, että yhtiövastike pitää maksaa myös, vaikka asunto-osake olisi esimerkiksi kiinteistössä tehtävän putkiremontin takia poissa käytöstä.  

Millaista yhtiövastiketta voi pitää kalliina, kohtuullisena tai halpana?  

Yhtiövastikkeen suuruus vaihtelee paljon paikkakunnittain ja siihen vaikuttaa myös taloyhtiön koko (montako huoneistoa ja liiketilaa kiinteistössä on) sekä huoneistojen keskikoko. 

Vastikkeen suuruutta ei voi arvioida suoraan euromäärän perusteella, koska sen kattavuus vaihtelee. Taloyhtiön talousarvio kertoo, mitä kaikkea vastikkeella katetaan. Yhtiövastikkeen laskennan yhteydessä taloyhtiön hallituksen pitää huomioida tulevat kiinteistöön kohdistuvat vuosikorjaukset.

Muita ajankohtaisia asumiseen ja taloyhtiöön liittyviä artikkeleitamme voit lukea TÄÄLLÄ>>