Taloyhtiön päätöksenteko mietityttää – Tekeekö päätökset isännöitsijä, hallitus vai yhtiökokous?

Taloyhtiön päätöksenteko voi tuntua monimutkaiselta. Pieniä ja joskus isojakin päätöksiä on paljon, mutta kuka päätökset lopulta tekee?  

Taloyhtiön päätöksenteko perustuu yhtiökokouksessa tehtyihin linjauksiin, joita yhtiön hallitus ja isännöitsijä hallituksen valtuuttamana toteuttavat. Taloyhtiön arjessa voi kuitenkin elää virheellinen käsitys siitä, että isännöitsijä päättää taloyhtiön asioista. Todellisuudessa isännöitsijä tarvitsee pääasiassa aina hallituksen valtuutuksen päätöksentekoon. Hallituksen toimivalta perustuu puolestaan yhtiökokouksessa tehtyihin päätöksiin ja osakkaiden hyväksymään talousarvioesitykseen. 

Mietityttääkö taloyhtiön päätöksenteko? Lue alta, kuka taloyhtiön erilaiset päätökset tekee.

Isännöitsijä

Isännöitsijä on taloyhtiön koordinaattori, joka hoitaa päivittäisen hallinnoinnin ja pitää huolen siitä, että taloyhtiön asiat tulevat hoidetuksi ajallaan ja ammattilaisten toimesta. 

Varsinaista päätäntävaltaa isännöitsijällä ei kuitenkaan ole. Akuuteissa vahinkotilanteissa isännöitsijä voi päättää tarvittavista toimenpiteistä lisävahinkojen minimoimiseksi ilman hallituksen erillistä lupaa. Muutoin isännöitsijä tarvitsee yleensä aina hallituksen valtuutuksen tehdäkseen päätöksiä. Hallitus voi esimerkiksi valtuuttaa isännöitsijän kartoittamaan korjausprojektiin sopivia urakoitsijoita tai valitsemaan pankin lainoittamaan urakkaa. Sen sijaan isännöitsijä ei voi esimerkiksi vaihtaa huoltoyhtiötä tai aloittaa perusparannuksia ilman hallituksen mandaattia.

Hallitus

Yhtiökokous valitsee taloyhtiölle hallituksen, joka huolehtii siitä, että yhtiön talous ja hallinto järjestetään asianmukaisesti.

Hallitus päättää palveluntarjoajien valinnoista, kuten isännöintitoimistosta, huoltoyhtiöstä ja korjausurakoitsijoista. Hallitus päättää myös taloyhtiön varojen käytöstä yhtiökokouksen hyväksymän talousarvioesityksen mukaan. Lisäksi hallituksen päätösvaltaan kuuluvat osakkaiden muutostyöilmoitusten hyväksyminen. Vaikka hallitus voi tehdä päätöksiä esimerkiksi korjaushankkeiden ja niiden toteuttamiseen valittavien urakoitsijoiden osalta, lähtökohta on, että tehtävien päätösten on mahduttava yhtiökokouksen hyväksymään talousarvioesitykseen. Hallitus ei voi siis esimerkiksi ottaa remonttilainaa ilman yhtiökokouksen hyväksyntää. Hallitus kuitenkin valmistelee ehdotukset vuosittain yhtiökokouksen päätettäväksi. Näin ollen taloyhtiön hallituksessa pääsee vaikuttamaan yhtiön asioihin aktiivisesti. 

Yhtiökokous

Taloyhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Yhtiökokous – eli toisin sanoen taloyhtiön osakkaat – päättää laajamittaisista korjaustoimista kuten julkisivu-, putki- ja kattoremonteista. Yhtiökokous päättää myös yhtiön lainoista ja valitsee taloyhtiölle hallituksen. Lisäksi yhtiökokous päättää vastikkeiden suuruudesta ja hyväksyy tilinpäätöksen. Yhtiökokouksen yksi tärkeimmistä päätöksistä on vuosittaisen talousarvioesityksen hyväksyminen. Kun yhtiökokous on hyväksynyt talousarvion, saa hallitus sen jälkeen oikeudet sen toteuttamiseen. Siksi onkin tärkeää, että osakkaat perehtyvät esitykseen huolella ja kysyvät tarpeen mukaan sen yksityiskohdista ennen päätöksen nuijimista.

Toimiva tapa olla mukana taloyhtiön päätöksenteossa, on osallistua yhtiökokouksiin aktiivisesti. Osakas saa yksittäisiä asioita käsiteltäväksi myös ottamalla yhteyttä isännöitsijään, joka vie ne joko hallituksen tai tarpeen vaatiessa yhtiökokouksen päätettäväksi.

Artikkelin asiantuntijana toimi Retta Isännöinti Oy:n isännöitsijä Marjut Welling.