Sähköauton latausmahdollisuus taloyhtiöön – miten edetä asiassa?

Sähköautoilijoille mahdollisuus auton lataamiseen kotona on tärkeää, jopa välttämätöntä. Siksi moni miettiikin, miten oman sähköauton lataus onnistuisi taloyhtiössä ja jos latausmahdollisuuden haluaa, miten asiassa tulisi edetä?

Sähköauton lataukseen taloyhtiössä on erilaisia ratkaisuja erillisistä latauspisteistä älykkäisiin latausasemiin. Olipa lataustapa mikä tahansa, tarvitaan aina taloyhtiön lupa – myös siinä tapauksessa, että osakas itse vastaa kustannuksista.

Mitä suurempia muutoksia hanke vaatii, sitä todennäköisemmin asiasta tulee päättää yhtiökokouksen tasolla.

Kun sähköautoilija haluaa selvittää, olisiko omassa taloyhtiössä mahdollisuutta asentaa sähköautoille sopiva latausratkaisu, kannattaa ensimmäiseksi olla yhteydessä isännöitsijään tai hallitukseen. Koska taloyhtiöissä tulee noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta, on sähköautojen latausmahdollisuus tarjottava kaikille halukkaille.

Miten alkuun?

  1. Ensin hallituksen tulee selvittää muiden osakkaiden tarve lataukseen.
  2. Kun tämä on tiedossa, kartoitetaan olemassa olevan sähköjärjestelmän kestävyys ja miten taloyhtiön paikoitus on järjestetty.
  3. Hallituksen kannattaa myös selvittää tässä vaiheessa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara.fi) sähköautojen latausjärjestelmää koskevan tuen saamisen edellytykset.
  4. Seuraavaksi tehdään erillinen lataustapakartoitus. Siinä kiinteistön sähköjärjestelmä käydään perusteellisesti läpi ja mahdolliset latausvaihtoehdot selvitetään. Kartoituksen tekee aina sähköalan ammattilainen.  Kartoituksen toimittajaa voi myös pyytää varmistamaan, että tuen saannin ehdot täyttyvät.

Kuka päättää?

Jos taloyhtiön autopaikat ovat osakkaiden omistuksessa ja osakas itse haluaa asentaa latauspisteen omakustanteisesti, tarvitaan tällöin taloyhtiön lupa ja erillinen sopimus sähkönkulutuksen kustannuksista. Jos autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa ja muutamat osakkaista haluavat edistää sähköauton lataushanketta, tulee päätös asiasta tehdä yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä. Jos hanke on taloyhtiötasoinen, vaaditaan päätöksentekoon yksinkertainen enemmistö yhtiökokouksessa.

Minkälaisia haasteita saattaa ilmetä?

Latausratkaisujen asentaminen aiheuttaa aina kustannuksia, ja siitä saattaakin herätä erimielisyyttä osakkaiden kesken. Siksi onkin tärkeää, että hankkeesta keskustellaan avoimesti ja kustannusten laajuus selvitetään etukäteen. Myös sähkökulujen kohdistamisesta kannattaa tehdä sopimukset käyttäjien kanssa.

Haasteita saattaa tulla myös sähköverkon kestävyyden osalta; kestääkö olemassa oleva sähköjärjestelmä kuormituksen. Mikäli sähköverkkoon tulee tehdä uudistuksia, vaatii se taloyhtiöltä investointeja, jotka tulee hyväksyttää yhtiökokouksessa.

Teknisesti sähköauton lataus ei kuitenkaan ole vaikeaa, kunhan hankkeen perusasiat ja käytön perusperiaatteet sovitaan yhdessä ja avoimesti.

Sinua saattaa kiinnostaa myös