Pyörävaraston siivous – näin se onnistuu!

Tarpeettomat, käyttökelvottomat ja hylätyt pyörät jäävät helposti pyörävarastoon lojumaan. Pyörävaraston siivous kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta aktiivisesti käytössä olevat menopelit mahtuisivat sulassa sovussa yhteiseen säilytystilaan.

Pyörävaraston siivous voi parhaimmillaan lisätä asumistyytyväisyyttä ja myös intoa pyöräilyyn. Hyvin suunniteltu pyörävarastojen siivous on myös tapa osoittaa pyöräileville asukkaille, että heidän tarpeensa ymmärretään ja huomioidaan.

Onko teidänkin taloyhtiönne pyörävarastoon kertynyt pyöriä, joille ei tunnu löytyvän omistajaa? Näin pyörävaraston siivous sujuu askel askeleelta.

 1. Hallitus päättää siivouksesta
  Pyörävaraston siivouksesta päättää taloyhtiön hallitus, mutta asukkaat voivat tehdä siivouksesta aloitteen hallitukselle. Samalla kun hallitus päättää siivouksesta, on hyvä sopia myös, miten siivous toteutetaan, millä aikataululla ja ketkä ovat hankkeen vastuuhenkilöt. Yleensä siivousta koordinoi isännöitsijä, mutta hyvä käytäntö on, että sen kaikkiin vaiheisiin osallistuu myös ainakin yksi hallituksen jäsenistä.
 2. Asukastiedotus kannattaa aloittaa hyvissä ajoin
  Ensimmäiseksi taloyhtiö tiedottaa asukkaille, milloin pyörävaraston siivous toteutetaan ja miten jokaisen tulee käytännössä toimia. Tiedote tulee toimittaa kaikille osakkaille – myös niille, jotka eivät talossa asu – hyvissä ajoin. Tiedote on tarvittaessa hyvä laatia useammalla kielellä sekä kiinnittää myös pyöräsuojan oveen ja ilmoitustaululle.
 3. Merkitseminen auttaa tunnistamaan käytössä olevat pyörät
  Seuraavaksi taloyhtiö merkitsee selkeästi kaikki varastotiloista löytyvät pyörät. Tämän jälkeen asukkaat poistavat merkit niistä pyöristä, jotka ovat edelleen käytössä. Pyöriin kiinnitettävissä merkinnöissä kannattaa ilmoittaa määräaika, jolloin merkintä tulee viimeistään poistaa. Merkintöjen poistamiseen tulee olla riittävästi aikaa: asukkaille on hyvä jättää reagointiaikaa esimerkiksi kahden kuukauden verran.
 4. Huolellinen dokumentointi on taloyhtiön turva
  Taloyhtiön on hyvä myös dokumentoida, minkälaisia pyöriä siivousurakan kaikissa vaiheissa löytyy. Selkeät luettelot ja valokuvat projektin kaikissa vaiheissa ovat taloyhtiön turvaksi tilanteessa, jossa osakas kyselee hävinneen pyöränsä perään.
 5. Pyörät, joille ei ole löytynyt omistajaa välivarastoidaan
  Kun merkintöjen tekemisestä on kulunutkaksi kuukautta, ne pyörät, joissa on edelleen taloyhtiön tekemä merkintä paikoillaan, siirretään välivarastoon. Tässä vaiheessa asukkaita on hyvä vielä muistuttaa pyöristä, jotka eivät ole löytäneet omistajaansa. Pyöriä tulee säilyttää välivarastossa kahden kuukauden ajan. Myös välivarastoinnin aikana taloyhtiön kannattaa dokumentoida kaikki erillään varastoitavat pyörät.
 6. Käyttökelpoisten pyörien hävittäminen tapahtuu poliisin kautta
  Pyörät, jotka eivät kahden kuukauden välivarastoinninkaan jälkeen löydä omistajiaan, jäävät hävitettäväksi. Taloyhtiö tai hallitus ei kuitenkaan voi päättää jäljelle jäävien pyörien kohtaloa, vaan ne on toimitettava poliisille lukuun ottamatta täysin käyttökelvottomia romupyöriä. Mikäli poliisi ei vastaanota pyöriä, voi taloyhtiö myydä pyörät tai lahjoittaa ne esimerkiksi paikalliselle pyöräpajalle, joka noutaa hylätyt pyörät ja kunnostaa niistä jälleen käyttökelpoisia ajokkeja. Jos hyväkuntoinen tai erityisen arvokas pyörä ei löydä omistajaansa, kannattaa olla yhteydessä suoraan poliisiin.
 7. Pyörävaraston järjestely on helpompaa siivouksen jälkeen
  Kun pyörävaraston siivous on tehty, kannattaa taloyhtiössä arvioida, voisiko varastotiloja organisoida uudelleen. Lisätilaa valmiiksi pieneen varastoon voi tuoda esimerkiksi seinätelineillä, pyöräkoukuilla tai muilla uudenlaisilla pidikeratkaisuilla. Merkittävä parannus voi olla myös varastotilan lukituksen päivitys tai pienen pyöränhuoltopisteen perustaminen varaston nurkkaan. Kun pyöriä ei säilytetä sikin sokin, ahtaampikin varasto tuntuu tilavammalta.

Sinua voisi kiinnostaa myös: