Minkälainen huoltoyhtiö taloyhtiölle kannattaa valita?

Kun taloyhtiöön lähdetään valitsemaan tai vaihtamaan kiinteistöhuoltoa, kannattaa kiinnittää huomiota muuhunkin kuin hintaan. Minkälainen on hyvä huoltoyhtiö ja mitä sen tehtäviin kuuluu?

Hyvä huoltoyhtiö on proaktiivinen

Kiinteistöhuollon valinta kuuluu taloyhtiön hallitukselle. Hallitus myös päättää, jos huoltoyhtiö halutaan vaihtaa ja kilpailuttaa. Kilpailutuksen hoitaa puolestaan isännöitsijä niin, että hallituksella on kaikki tarvittava tieto valinnan tekemiseen.

Huoltoyhtiön valinnassa on pelkän hinnan lisäksi hyvä huomioida muitakin tekijöitä. Tärkeää on huoltoyhtiön sijainti ja toiminta-alue eli kuinka lähellä firman käyttämä huoltohalli ja kalusto on sekä minkälainen kyky yhtiöllä on tuottaa siltä vaadittavat palvelut. Jos vaatimukset eivät toteudu, sen joutuu huomaamaan erityisesti talvikuukausina, kun lumityöt vaativat reagointia. Nykyisin myös digitaalinen valmius, kuten sähköisen huoltokirjan käyttö, kannattaa tarkistaa huoltoyhtiön valintaa tehtäessä.

Hyvä kiinteistöhuolto on mahdollisimman proaktiivinen: se hoitaa huoltokirjaan määritellyt tehtävät ennakoidusti ja raportoi niistä automaattisesti, jolloin isännöitsijän ei tarvitse valvoa jokaista työtehtävää erikseen. Mitä paremmin huoltoyhtiö hoitaa porraskäytävän siisteyden ja ulkotilat sekä huoltokirjan ja kiinteistötekniikan, sitä tyytyväisempiä asukkaat ovat.

Jos huoltoyhtiön kanssa ilmenee ongelmia, kannattaa taloyhtiön reklamoida asiasta viipymättä. Yleensä haasteita syntyy viestinnällisistä syistä, jotka voidaan välttää selkeällä ja mahdollisuuksien mukaan kirjallisella kommunikoinnilla. Näin kaikki osapuolet ovat ajan tasalla, eivätkä keskeneräiset tehtävät jää epämääräisesti roikkumaan.

Mitä huoltoyhtiön tehtäviin kuuluu?

Asukas on huoltoyhtiön kanssa tekemisissä ensimmäisen kerran muuttaessaan taloon, sillä huoltofirman tehtävänä on vaihtaa nimitiedot porraskäytävien nimitauluihin ja asuntojen oviin. Jos avain unohtuu, ollaan silloinkin yhteydessä huoltoyhtiöön, joka rientää avaamaan ovea vuorokauden ajasta riippumatta. Jos rappukäytävän valaisin on epäkunnossa, huoltoyhtiö kutsutaan hätiin, sillä erilaiset juoksevat huolto- ja kunnostustyöt kuuluvat huoltoyhtiölle, kuten myös taloyhtiön laitteiden ja koneiden seuranta ja huolto.

Lisäksi porraskäytävien siivous ja ulkotilojen huolto- ja ylläpitotehtävät lumitöineen ovat huoltoyhtiön vastuulla.

Huoltoyhtiön tehtävät määritellään tarkasti aina taloyhtiön huoltokirjaan. Nykyään taloyhtiön huoltokirja on yhä useammin saatavilla myös sähköisenä. Asukkaan kannalta selkeintä on, jos rappukäytävästä löytyy erillinen tiedote siitä, mitkä tehtävät kuuluvat huoltoyhtiölle ja minkälaisista asioista ollaan puolestaan yhteydessä isännöitsijään. Esimerkiksi erilaiset vikailmoitukset tulee tehdä aina huoltoyhtiölle, ei isännöitsijälle. Jos vesihana vuotaa asunnossa, tulee siitä ilmoittaa huoltoon, mutta esimerkiksi kylpyhuoneen valaisimen vaihto taas on osakkaan kunnossapitovastuulla. Erillinen vastuunjakotaulukko selkeyttää, mitkä asiat kuuluvat taloyhtiölle, mitkä osakkaalle itselleen.

Artikkelia varten on haastateltu Retta Isännöinti Oy:n isännöitsijä Max Liljestrandia.