Kunnossapito- ja korjausvastuu huoneistossa – mikä kuuluu osakkaalle ja mikä taloyhtiölle?

Helsinki, Finland – May 17, 2014: Modern architecture in Arabianranta residential area on a sunny day.

Taloyhtiön osakas omistaa osakkeet, jotka tuottavat hallintaoikeuden yhtiön omistamassa rakennuksessa olevaan huoneistoon. Osakkaan vastuualue rajoittuu hänen omistamaansa huoneistoon. Kuitenkaan kaikkia asunnon korjauksia hänen ei tarvitse itse maksaa; tietyt viat ja vauriot kuuluvat taloyhtiön vastuulle.

Nyrkkisääntönä vastuun jakautumisessa taloyhtiössä toimii se, että osakkaan vastuulla ovat pinnat ja taloyhtiön vastuulla rakenteet sekä talon perusjärjestelmät. Tähän perussäännön soveltamiseen saattaa kuitenkin vaikuttaa vahinkotilanteissa vahingon syy. Eniten pohdintaa vastuun jakautuminen aiheuttaa kun asunnossa tai taloyhtiössä tehdään remontteja – tai esimerkiksi erilaisten vahinkojen sattuessa.

Jos osakas itse päättää remontoida asuntoaan hän lähtökohtaisesti vastaa myös kaikista kustannuksista. Osakkeenomistaja saa tehdä asunnossaan muutostöitä ja korjauksia, jos töistä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa taloyhtiölle tai naapureille. Kannattaa muistaa, että remontista pitää ilmoittaa taloyhtiölle kirjallisesti. Taloyhtiö puolestaan on velvollinen valvomaan ja rekisteröimään asukkaiden ilmoittamat remontit muutostyörekisteriin.

Mitä tehdä vahingon sattuessa?

Mikäli esimerkiksi vesivahingon aiheuttaa taloyhtiön vastuulle kuulunut laite tai järjestelmä, kuten putkisto, taloyhtiö vastaa aiheutuneen vahingon korjauskustannuksista. Tällaisessa tilanteessa osakehuoneiston sisäosien korjaus kuuluu myös yhtiön korjausvastuulle. Huomioon tulee kuitenkin ottaa se, että yhtiöllä on velvollisuus korjata huoneiston pinnat ainoastaan niin kutsuttuun perustasoon saakka. Perustasolla tarkoitetaan korjaushetkellä tavanomaista, kyseisen tilan yhtiöjärjestyksessä määritellyn käyttötarkoituksen mukaista tasoa, jonka taloyhtiö on valinnut noudatettavaksi.

Mikäli vesivahinko taasen aiheutuu astianpesukoneesta, voi vastuu korjauksista jakaantua osin osakkaalle ja osin yhtiölle. Näin siksi, että astianpesukone ja sen liitännät ovat osakkaan vastuulla olevia laitteita eikä vahinko ole näin ollen aiheutunut yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen osan viasta. Osakkaan kannattaa tiedustella oman vastuuosuutensa korvattavuutta omasta kotivakuutuksestaan. Yhtiöjärjestykseen on voitu kirjata myös poikkeavaa vastuunjakoa.

Perustasoon saakka korvaaminen on seikka, joka kannattaa ottaa huomioon asuntoa remontoidessa. Mikäli osakas satsaa kalliisiin pintamateriaaleihin, jotka menevät vahingon sattuessa pahoin piloille, korvaa taloyhtiö vauriot vain perustasoon saakka, ja hinnan erotuksen kalliimpaan pintamateriaaliin kustantaa osakas itse.

Ajantasaisinta tietoa vastuun jakautumisesta voit kysyä isännöitsijältäsi.