Osakkaan yhtiövastike maksamatta – mitä hallitus voi tehdä?

Vastikerästeihin liittyvien käytännön asioiden hoitaminen kuuluu isännöitsijälle, mutta myös hallituksen on hyvä olla tietoinen, minkälaisia vaihtoehtoja taloyhtiöllä on silloin, kun osakkaalla on yhtiövastike maksamatta.

Vaikka yksittäisen osakkaan satunnainen vastikerästi ei taloyhtiön taloutta vielä merkittävästi heikentäisikään, useammat maksurästit voivat vaikuttaa nopeastikin yhtiön maksukykyyn. Maksuvalmiuden notkahdus voi johtaa siihen, että taloyhtiö ei kykene suoriutumaan laskuistaan ja pian maksettavaksi kertyy myös laskujen viivästyskorkoja. Pahimmillaan voi käydä niinkin, että osakkailta on kerättävä ylimääräinen yhtiövastike, jotta kaikki taloyhtiön kulut saadaan asianmukaisesti katettua.

Isännöitsijätoimisto vastaa vastikemaksuliikenteen tarkkailusta ja ilmoittaa hallitukselle, mikäli vastikkeita on hoitamatta. Maksuhäiriöihin on syytä reagoida nopeasti, jotta rästejä ei pääsisi kertymään. Hallituksen kannattaakin käydä isännöitsijän kanssa läpi, minkälaisia keinoja taloyhtiöllä on silloin, kun vastikerästejä kerääntyy tai jos maksut ovat toistuvasti myöhässä.

Mitä tehdä, kun osakkaalla on yhtiövastike maksamatta?

Kun isännöitsijätoimistossa huomataan, että osakkaan yhtiövastike on hoitamatta, toimitetaan osakkaalle ihan ensimmäiseksi maksumuistutus. Muistutuslasku lähetetään viimeistään kahden viikon kuluessa vastikkeen eräpäivästä.

Jos maksua ei muistutuksesta huolimatta kuulu, voi isännöitsijä ottaa yhteyttä osakkaaseen henkilökohtaisesti. Näin voidaan sopia esimerkiksi tarvittavista maksujärjestelyistä. Rästejä ei pääse kertymään, kun asia otetaan käsittelyyn ripeästi ja sopivasta maksusuunnitelmasta sovitaan yhdessä osakkaan kanssa. Maksujärjestelyiden edellytys on, että osakas pysyy sovitussa maksusuunnitelmassa. Jos rästejä kertyy maksujärjestelyistä huolimatta, on osakkaan kanssa hyvä läpikäydä, miten vastikkeiden maksamatta jättäminen vaikuttaa taloyhtiön maksukykyyn ja mitä tapahtuu, jos osakas ei kehotuksista huolimatta hoida vastikerästejään.

Mikäli osakkaalla on yhtiövastike maksamatta pidemmältä aikaväliltä ja maksujen laiminlyönti maksujärjestelyistä huolimatta jatkuu, on taloyhtiössä ryhdyttävä lisätoimiin. Tässä vaiheessa osakkaalle toimitetaan todisteellisesti hallituksen kirjallinen varoitus. Mikäli huoneisto on vuokrattuna, toimitetaan varoitus tiedoksi myös asukkaalle. Varoituksessa kerrotaan varoituksen syy ja se, minkälaisiin toimenpiteisiin taloyhtiö ryhtyy, mikäli osakkeenomistaja ei huolehdi erääntyneiden yhtiövastikkeidensa maksusta sovitusti.

Jos varoituskaan ei tuota toivottuja tuloksia, valmistellaan esitys huoneiston hallintaanotosta. Huoneiston hallintaan ottamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Taloyhtiö voi ottaa huoneiston hallintaansa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintaanottopäätös toimitetaan todisteellisesti osakkeenomistajalle 60 päivän kuluessa päätöksestä ja lisäksi myös asukkaalle huoneiston ollessa vuokrattuna. Osakkaalla on puolestaan 30 päivää aikaa moittia hallintaanottopäätöstä. Mikäli osakas ei moiti päätöstä, tulee asunto luovuttaa yhtiön hallintaan.

Hallintaanoton aikana yhtiö vuokraa asunnon eteenpäin. Vuokratuloilla voidaan kattaa kaikki kulut ja mahdollisesti myös vastikerästien aiheuttama vaje yhtiön taloudessa. Kun osakkeenomistajan vastikerästit on saatu huoneiston hallintaanoton aikana suoritettua,

voidaan huoneiston hallinta palauttaa takaisin osakkaalle. Jos vastikerästejä on kolmen vuoden kuluttua edelleen maksamatta, on hallintaanottopäätös mahdollista uusia.

Osakas, ilmoita ajoissa maksuvaikeuksista

Myös toistuvasti myöhässä olevat vastikkeet voivat aiheuttaa päänvaivaa hallitukselle. Maksuviivästyksetkin kannattaa ottaa puheeksi osakkaan kanssa ja käydä läpi, miksi maksuaikataulussa pysyminen on tärkeää taloyhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Entä mitä osakas voi tehdä, jos huomaa, ettei pysty maksamaan yhtiövastiketta ajallaan? Suositeltavin tapa on ottaa välittömästi yhteyttä isännöitsijään, jonka kanssa voi sopia tarvittavista maksujärjestelyistä.

Artikkelin asiantuntijana on haastateltu isännöitsijä Teemu Multasta.