Taloyhtiön vakuutusten kilpailutus kannattaa tehdä säännöllisesti – Retta voi auttaa asiakastaloyhtiöitään löytämään tuntuvia säästöjä vakuutusmaksuihin

Taloyhtiön vakuutusten kilpailutus – onko se työlästä ja hankalaa? Ei, jos avuksi ottaa kokeneen vakuutusasiantuntijan. Tässä artikkelissa vastaamme kysymyksiin, jotka mietityttävät yleensä silloin, kun vakuutusten kilpailutus tulee ajankohtaiseksi.

1. Miksi taloyhtiön vakuutukset kannattaa kilpailuttaa?

Jokaisella taloyhtiöllä on oltava vähintään perustason kiinteistövakuutus, joka turvaa kiinteistön ja siihen kuuluvat rakennukset esimerkiksi tulipalon, ilkivallan tai myrskyvahinkojen varalta. Suppeaa vakuutusturvaa voi täydentää erilaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla, jotka valitaan taloyhtiön tarpeiden mukaan. Tarvittaessa taloyhtiön voi suojata esimerkiksi laajalla All Risk -vakuutuksella tai erilaisilla lisäosilla talkoovakuutuksista hallituksen vastuuvakuutuksiin. Paitsi vakuutustuotteet myös yhtiön tarpeet muuttuvat vuosien saatossa, joten aikoinaan kilpailutetut vakuutukset eivät välttämättä enää tällä hetkellä tarjoa tarkoituksenmukaista turvaa. Siksi kilpailutus kannattaa tehdä riittävän usein.

2. Miten usein vakuutukset tulisi kilpailuttaa?

Jotta vakuutusturva olisi kattava ja juuri oikeanlainen, kannattaa vakuutusten kilpailutus tehdä säännöllisesti – ideaalitilanteessa vakuutukset kilpailutetaan vuosittain. Näin vakuutusturva pysyy paitsi ajan tasalla myös hinta-laatu-suhteeltaan sopivana. Vakuutukset on syytä päivittää myös silloin, kun taloyhtiössä tehdään isompi saneeraustyö tai muita merkittäviä muutoksia. Näin mikään kiinteistön osa, kuten uusi autotallirakennus, ei jää epähuomiossa alivakuutetuksi.

3. Mitä asioita tulee huomioida, kun taloyhtiön vakuutuksia kilpailuttaa?

Vakuutuksia kilpailuttaessa ratkaisevinta ei välttämättä ole vakuutusten kokonaishinta. Tärkeämpää voikin olla se, että vakuutusturva on juuri taloyhtiön tarpeita vastaava ja riittävän kattava. Jos turva ei ole asianmukainen, saattaa vahinko tulla taloyhtiölle ja osakkaille kalliiksi. Toisessa taloyhtiössä talkoovakuutus on ehdoton, kun taas toisessa yhtiössä tärkeämpää on, että oikeusturva on kunnossa. Oleellisinta vakuutuksia kilpailuttaessa on siis olla perillä siitä, mitä vakuutus korvaa ja vastaako se taloyhtiön tarpeita.

4. Kuka taloyhtiön vakuutukset kilpailuttaa?

Taloyhtiön vakuutusten ajantasaisuudesta vastaa hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Vakuutusten kilpailutus vaatii kuitenkin erityisosaamista, jota taloyhtiön hallituksella ei välttämättä ole. Retta Vakuutuspalvelut on vakuutusmeklaripalvelu, joka toimii taloyhtiöiden vakuutusmeklarina ja tukee taloyhtiötä myös vahinkotilanteissa. Vakuutusmeklari osaa arvioida taloyhtiön vakuutustarpeet ja kilpailuttaa vakuutusyhtiöt senhetkiseen vakuutusturvatarpeeseen perustuen. Asiantuntija osaa myös analysoida tarjoukset vertailukelpoisesti ja löytää ne kohdat, jotka eivät ole keskenään rinnastettavissa. Jos vakuutusasioihin ei ole perehtynyt, voivat tämänkaltaiset yksityiskohdat jäädä huomaamatta.

Retta Vakuutuspalvelut hoitaa erilaiset kiinteistöjen vakuutus- ja vahinkoasiat kilpailutuksesta vahingonkorvauksiin.  Kysy lisää omalta isännöitsijältäsi!  

Kysymyksiin vastasi Retta Isännöinnin isännöitsijä ja Seinäjoen yksikön yksikönjohtaja Pirjo Kulmakorpi.