Tulitko valituksi hallitukseen? Selvitä ainakin nämä asiat

Valittiinko sinut taloyhtiösi hallitukseen? Onnittelut! Taloyhtiön hallituksen tehtävä on ajaa taloyhtiön asukkaiden etua, huolehtia kiinteistön ja rakennusten kunnosta sekä arvon säilymisestä, hoitaa yhtiön taloutta sekä järjestää asianmukainen valvonta taloyhtiön raha-asioille. Hallituksen tulee myös tiedottaa asukkaita taloyhtiön ajankohtaisiin asioihin liittyen. Seuraavien hyödyllisten vinkkien avulla onnistut ja pääset hyvin alkuun.

  1. Osallistu hallituksen järjestäytymiskokoukseen. Järjestäytymiskokous pidetään yleensä heti hallituksen valinnan ja yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä päätetään kunkin hallituksen jäsenen henkilökohtaisista vastuista. Järjestäytymisen yhteydessä on myös hyvä sopia hallitukselle pelisäännöt ja päättää käytännön järjestelyistä, kuten kokousrytmistä tai pöytäkirjojen toimittamisesta. Kun hallituksessa on uusia jäseniä, taloyhtiön vuosikello kannattaa myös käydä yhdessä läpi.
  2. Selvitä taloyhtiön toiminnan yleisperiaatteet. Taloyhtiön toiminta perustuu yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain määräyksiin, joihin on hyvä tutustua. Lue asunto-osakeyhtiölaista ainakin tärkeimmät aihealueet sisältävät luvut 3–6. Perehdy myös isännöitsijän ja hallituksen tehtäviin ja vastuisiin sekä kunnossapitovastuun jakautumiseen yhtiössä. Kun tunnet taloyhtiön toiminnan perusteet, voit osallistua päätöksentekoon ja osaat myös perustella mielipiteesi. 
  3. Tunne numerosi. Hallituksen jäsenenä on tunnettava taloyhtiön kulurakenne sekä taloudellinen tilanne. Pysy selvillä taloyhtiön menoista ja tuloista myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Suunnitelmallisuus on yhtiön talouden hoidossa kaiken a ja o. Hallituksen jäsenen tulee muistaa, että jokainen päätös vaikuttaa yhtiön talouteen. 
  4. Tutustu taloyhtiösi sopimuksiin. Sopimusten tunteminen kuuluu niin sanottuun huolellisuuden periaatteeseen. Taloyhtiön hallituksen jäsenenä sinun tulisi olla tietoinen ainakin isännöinti-, huolto- ja siivoussopimusten sisällöistä. Nämä ovat taloyhtiön tärkeimpiä sopimuksia ja sinun kannattaa olla perillä siitä, mitä näihin palvelukokonaisuuksiin kuuluu ja mistä niiden hinnat muodostuvat. Isännöitsijältä tai hallituksen puheenjohtajalta saat tarvittavat tiedot taloyhtiösi sopimuksiin liittyen. Hallituksen tehtävänä on valvoa sopimusten toteutumista ja myös puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Mikäli sopimusten sisältöä ei tunneta, saatetaan puuttua vääriin asioihin tai epäkohdat saattavat jäädä kokonaan huomaamatta. 
  5. Tutustu taloyhtiössä aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lukemalla hallituksen kokousten pöytäkirjat muutaman viimeisen vuoden ajalta hahmotat paremmin kokonaiskuvan kyseisestä yhtiöstä. 
  6. Pyydä isännöitsijää näyttämään taloyhtiön korjaussuunnitelmat. Tutustu myös asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Hallituksen jäsenten tulisi olla tietoisia rakennusten kuntotasosta, lähiaikoina tapahtuvista korjauksista ja remonteista sekä niiden rahoituksesta. 

Muista lisäksi oikea asenne! Kysymällä oppii ja omalla aktiivisuudella on suuri merkitys työn onnistumisen kannalta. Tehtävän tuomaa vastuuta ei kannata pelätä – asiantunteva isännöitsijä tukee hallitusta ja auttaa toimimaan taloyhtiön parhaaksi.