Mikä on taloyhtiön tonttiviemäri?

Harvemmin sitä näkee, mutta jokaisesta taloyhtiöstä sellainen kuitenkin löytyy: tonttiviemäri. Mikä tonttiviemäri oikein on ja miten se toimii? Asiantuntija vastaa.

Mikä tonttiviemäri on?

Taloyhtiön tontilla, maan uumenissa kulkee putkia, joita pitkin liikkuu päivittäin satoja litroja jäte- ja hulevesiä. Rakennuksen jätevesiputket kytketään tonttiviemäriin, josta taloyhtiön vedet johdetaan edelleen kunnalliseen viemäriverkostoon ja sitä kautta vedenpuhdistamolle.

Jätevesiviemäriin ei kuitenkaan saa johtaa hulevesiä eli sade- ja sulamisvesiä. Niitä varten on oma viemärinsä – poikkeuksena esimerkiksi haja-asutusalueilla sijaitsevat kiinteistöt.

Missä tonttiviemäri sijaitsee?

Taloyhtiön tonttiviemärin sijaintipaikkaa ei välttämättä päälle päin näe, mutta tarkan sijainnin voi selvittää rakennusvalvonnasta. Toisinaan tonttiviemäriin on liitetty erillinen tarkastuskaivo, joka antaa osviittaa tonttiviemärin sijainnista.

Voiko tonttiviemäri tukkeutua?

Vaikka tonttiviemäreiden paikkaa ei tontilla välttämättä havaitse, mutta jos se tukkeutuu, vaikutukset huomataan huoneistoissa asti.

Ensimmäinen hälytysmerkki tonttiviemärin mahdollisesta tukoksesta on se, kun lattiakaivosta tai esimerkiksi tiskialtaan lavuaariviemäristä alkaa kuulua pulputusta silloin, kun ylemmissä kerroksissa lasketaan vettä viemäriin. Pahimmassa tapauksessa taloyhtiön alimman kerroksen huoneistojen lattiakaivot alkavat tulvia.

Miten tonttiviemäriä huolletaan?

Varsinaista vuosihuoltoa ei tonttiviemäreille tehdä, mutta niiden kokonaiskuntoa on hyvä tarkkailla säännöllisesti, jotta isoja tukoksia ei pääsisi syntymään. Jos tukoksia muodostuu, avataan ne huuhtelemalla ja puhdistamalla. Tarvittaessa voidaan tehdä myös paikallinen kaivu ja korjaus.

Tukkeuman voi aiheuttaa esimerkiksi paikallinen viemäriputken painauma, johon kerääntyy kiintoainesta. Mikäli ongelmia ilmenee toistuvasti, on niiden syy selvitettävä huolella. Viemärihuollon ammattilaiset tekevätkin erillisiä putkistokuvauksia tarkoitukseen sopivalla viemärikameralla: kamera ujutetaan viemäriputkeen ja putken kautta tonttiviemäriin. Näin on mahdollista selvittää paitsi tukoksen syy myös viemärin yleiskunto.

Milloin tonttiviemäri on syytä uusia?

Betoninen tonttiviemäri kestää 30–40 vuotta, muovinen versio jopa 50 vuotta, joten kovin usein sitä ei tarvitse uusia. Otollinen aika tonttiviemärin saneeraukselle on silloin, kun taloyhtiön käyttövesi- ja viemäriputket uusitaan – näin tonttiviemäri voidaan uusia samalla, kun muut putket uusitaan.

Kenen vastuulla tonttiviemäri on?

Tonttiviemärin kunnosta ja korjauskuluista vastaa aina kiinteistön omistaja eli taloyhtiö – myös silloin, jos taloyhtiö sijaitsee vuokratontilla. Kunta tai kaupunki vastaa puolestaan runkoviemäristä, johon tonttiviemäri liitetään.

Tonttiviemäreitä koskeviin kysymyksiin vastasi Retta Isännöinnin tekninen isännöitsijä Timo Simula.