Tilinpäätös kertoo taloyhtiön taloudellisen tilan

Taloyhtiön tilinpäätöksen tuloslaskelma, tase, talousarviovertailu ja vastikerahoituslaskelma kertovat paljon taloyhtiön taloudellisesta tilasta. Avainlukuja kannattaa tarkkailla säännöllisesti.

Taloyhtiön hallitukselle tärkeimmät selkeät seurattavat luvut tilinpäätöksessä ovat tuloslaskelmasta ilmenevät hoitokulut, vastikerahoituslaskelman kertoma rahoitustilanne sekä taseen vastikesaamiset ja ennakot.

Tärkeimmät tunnusluvut kertovat oleellisia asioita taloyhtiön nykyhetkestä ja enteilevät myös tulevaisuutta. Niitä seuraamalla on mahdollista päätellä nopeasti, ollaanko taloudenhoidossa oikeilla raiteilla tai saavutettiinko asetetut tavoitteet – esimerkiksi suunnitellut säästöt energiankulutuksessa. Lämmön, veden ja kiinteistösähkön kulutus muodostavat yhteensä ison osan asuinkiinteistöjen hoitokuluista. Kulut muodostuvat taloyhtiön jatkuvaan huoltoon liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi jätehuollosta ja lämmityksestä, joiden kustannuksiin vaikuttavat mm. jätteiden oikein lajittelu tai porraskäytävän lämpötilan säätäminen. Lukuihin kannattaa perehtyä huolella, sillä niistä jokaiseen taloyhtiö voi vaikuttaa merkittävästi omalla toiminnallaan.

Toinen tärkeä kohta tilinpäätöksessä on vastikerahoituslaskelma. Yksi hyvin hoidetun taloyhtiön tunnusmerkeistä on, että tilikauden lopussa on ollut kumulatiivisesti noin 2–3 kuukauden hoitovastikkeiden suuruinen ylijäämä, joka siirtyy tulevalle vuodelle. Taloyhtiön hoitotalous tulee olla kunnossa siten, että yhtiöllä on tasainen hoitovastike ja muutaman kuukauden hoitoylijäämä.

Taseesta ilmenevät yhtiön varat ja velat. Taseen vastikesaamiset ja ennakot kertovat osakkaiden maksukäyttäytymisestä ja siitä, miten hyvin isännöitsijän valvontatyö toimii. Toisaalta on hyvä jos osakkaat haluavat maksaa vastikkeita ennakkoon, mutta toisaalta suuri luku taas kielii siitä, että taloyhtiö elää osakkaille velaksi.

Saamisten ja ennakoiden määrä kannattaa pitää mahdollisimman pienenä, sillä näin varmistetaan, ettei taloyhtiö esimerkiksi vahingossa käytä varoja etukäteen tekemällä päätöksiä perustuen varoihin, jotka todellisuudessa tulisi olla käytössä vasta tulevaisuudessa. Tästä erillinen asia on kuitenkin tarkoituksella kerätty hoitoylijäämä, joka luodaan keräämällä suurempaa vastiketta kuin olisi välttämätöntä, jotta taloyhtiöllä on tarvittaessa varaa yllättäviinkin menoihin.

Lue myös muut ajankohtaiset vinkkimme>