Taloyhtiön vakuutukset ja osakkaan vakuutukset – mitä ne korvaavat?

Taloyhtiöllä on kiinteistövakuutus, osakkaalla kotivakuutus. Mitä taloyhtiön vakuutukset korvaavat ja minkälaiset vahingot menevät osakkaan vakuutuksen piikkiin?

Taloyhtiön vakuutukset: kiinteistövakuutuksen perustaso, laaja vakuutus vai erilaiset lisäosat?

Taloyhtiöllä tulee aina olla vähintään palovakuutus, mutta muihinkin vahinkoihin kannattaa varautua. Taloyhtiön kiinteistövakuutuksella vakuutetaan kiinteistö ja siihen kuuluvat rakennukset. Perustason kiinteistövakuutus voi korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi tulipalosta, kone- tai laiterikosta, ilkivallasta, putkivuodosta tai luonnonilmiöstä, kuten myrskystä tai tulvasta.

Perustason vakuutuksen lisäksi taloyhtiö voi suojautua myös laajan tason niin kutsutulla All Risk -vakuutuksella, joka on perustason vakuutusta kattavampi ja korvaa myös sellaisia ennalta-arvaamattomia vahinkoja, joita suppeampi vakuutus ei kata. Saatavilla on myös erilaisia vakuutuksen lisäosia, kuten vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia, jotka korvaavat esimerkiksi taloyhtiön alueella tapahtuvan liukastumisen aiheuttamat henkilövahingot.

Edes laajat taloyhtiön vakuutukset eivät kuitenkaan korvaa rakennus- tai asennusvirheistä aiheutuneita vahinkoja. Jos vikoja ilmenee lyhyen ajan sisällä taloyhtiön vastikään asennettuun käyttövesiputkistoon, voi vakuutusyhtiö katsoa vahinkojen johtuvan väärinasennuksesta tai putkimateriaalin huonolaatuisuudesta. Myöskään pitkän ajan kuluessa syntyneitä vahinkoja, kuten homehtumista, vakuutukset eivät yleensä korvaa.

Entä jos taloyhtiöllä ei olekaan kattavaa vakuutusta esimerkiksi liukastumisten tai kattolumien aiheuttamien henkilövahinkojen varalle? Siinä tapauksessa osakkaat joutuvat maksamaan vahingonkorvaukset.

Osakkaan vakuutukset: kotivakuutus ja vuokranantajan vakuutus

Toisin kuin taloyhtiöllä, osakkaan vakuutukset ovat aina vapaaehtoisia. Asuvalla osakkaalla voi olla kotivakuutus, sijoittajalla puolestaan vuokranantajalle tarkoitettu vakuutus. Myös vuokralainen voi ottaa kotivakuutuksen – usein se on myös vuokrasopimuksen ehtona. Kotivakuutus on vuokralaisenkin etu, sillä muuten vuokralainen joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot itse.

Kotivakuutuksella vakuutetaan asunnon irtaimisto ja huoneiston kiinteä sisustus, kuten lattiamateriaali tai tapetti. Kotivakuutukseen voi sisältyä myös asumisen keskeytysturva: se korvaa, jos asunnosta on muutettava väliaikaisesti pois jonkin korvattavan vahingon vuoksi.

Taloyhtiön vastuulle kuuluvia asioita, kuten putkiston virheitä tai itse rakennusta, kotivakuutus ei korvaa. Jos asukkaan astianpesukone hajoaa ja aiheuttaa rikkoutuessaan vesivahingon, taloyhtiön hoidettavaksi tulee rakenteiden kuivaus, kun taas osakkaan kotivakuutuksesta korvataan vaurioitunut lattiamateriaali ja rikkoutunut astianpesukone.

Aina ei ole täysin selvää, mitkä asiat kuuluvat taloyhtiön vakuutuksen piiriin ja mitkä vahingot luetaan osakkaan kotivakuutuksen korvattaviksi. Tällöin taloyhtiön vastuunjakotaulukko antaa osviittaa siitä, korvataanko vahinko taloyhtiön vai osakkaan vakuutuksesta. Myös vakuutusehtoihin ja niiden ulkopuolelle rajattuihin vahinkoihin on syytä tutustua aina huolellisesti etukäteen – niin taloyhtiön kuin osakkaan vakuutustenkin osalta.