Taloyhtiön talous hoituu selkeällä budjetilla

Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia pitkäjänteisesti taloyhtiön taloudesta. On tärkeää, että taloyhtiön talous on hyvällä mallilla, jotta varat riittävät menoihin, kuten korjauksiin ja lämmitykseen. Hallituksen lisäksi myös osakkaat osallistuvat taloudenhoitoon.

Käytännössä taloyhtiön taloutta hoidetaan huolehtimalla yhtiön budjetista ja tilinpäätöksestä. Budjettia pyritään hoitamaan siten, että tilikauden varat riittävät ja kerrytetään esimerkiksi kahden kuukauden vastikkeita vastaava puskuri. Tulevat korjaustarpeet pitää huomioida riittävän aikaisessa vaiheessa, sillä ne vaikuttavat paitsi budjetin sisältöön, myös sen valmistelun aikatauluun. Budjetin valmistelu aloitetaan yleensä jo edellisvuoden lopulla, mikäli tilinpäätös on keväällä. Muu taloudenhoito on tilinpäätökseen sidonnaista.

Taloyhtiön budjetti auttaa hallinnoimaan taloyhtiön tuloja ja kuluja. Tulot koostuvat osakkailta perittävistä hoitovastikkeista sekä käyttökorvauksista kuten vesimaksuista, saunamaksuista tai autopaikkamaksuista. Joissain yhtiöissä peritään erillistä lämmityskuluvastiketta. Myös tuleviin korjaustarpeisiin voidaan kerätä varoja perimällä korjausvastiketta. Taloyhtiön kulut koostuvat pääasiallisesti korjauksista, lämmityksestä ja palveluista ja huollosta, mutta myös veden käytöstä, kiinteistöverosta, mahdollisista vuokrista ja henkilöstökustannuksista.

Taloyhtiön taloudenhoito on yhteistä puuhaa

”Taloudenhoitoon osallistuu isännöitsijä, taloyhtiön hallitus ja osakkaat. Pääasiassa isännöitsijä laatii budjettirungon, jota sitten muokataan hallituksen kanssa. Taloudenhoidosta kerrotaan osakkaille yhtiökokouksen yhteydessä. Osakkaat saavat budjetin perusteluineen ja tilinpäätöksen luettavakseen yhtiökokouskutsun mukana, ja yhtiökokouksessa ne avataan tarkemmin sekä vastataan mahdollisiin kysymyksiin. Budjetin käsittely saattaa vaatia montakin käsittelykertaa ennen kuin se saadaan valmiiksi ja yhtiökokouksen hyväksymäksi”, kertoo isännöitsijä Jyrki Pauloma.

Osakkaan oikeus saada taloyhtiön taloustietoa rajoittuu yhtiökokoukseen, ellei taloyhtiön hallitus halua antaa tietoa osakkaille useammin. Hallituksen jäsenten taas pitää olla tietoisia ajantasaisesta taloustilanteesta tehdäkseen kannattavia päätöksiä. Hallituksen jäsenet pääsevät seuraamaan yhtiön tulojen ja kulujen kertymää OmaRettassa.

Lue lisää OmaRetta -palvelusta >