Taloyhtiön pihan kunnossapito – viisi kysymystä pihapiirin hoidosta ja huollosta

Kenelle taloyhtiön pihan kunnossapito kuuluu ja neljä muuta kysymystä pihapiirin huollosta, kunnossapidosta ja turvallisuudesta.

 1. Kuka vastaa taloyhtiön pihan kunnossapidosta?
  Pääsääntöisesti taloyhtiö vastaa pihan kunnossapidosta osakasomisteisissa asuinkerrostaloissa. Sen sijaan rivi- tai pientaloyhtiöissä pihan kunnossapitotyöt voivat kuulua myös osakkaille tai vastaavasti jakaantua osakkaiden ja yhtiön kesken. Tarkennettu kunnossapidon vastuunjako voi selvitä yhtiöjärjestyksestä, perusperiaatteet löytyvät myös asunto-osakeyhtiölaista. Käytännössä taloyhtiön pihan kunnossapito on yleensä ulkoistettu kiinteistöhuoltopalvelulle, joka hoitaa huoltosopimukseen kirjatut pihan huoltotehtävät sovitulla tavalla. Toisinaan kaupunki tai kunta hoitaa kiinteistön vieritse kulkevan jalkakäytävän tai muun kulkuväylän, mutta käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain.
 2. Mitä pihan kunnossapitotöihin kuuluu?
  Taloyhtiön pihan kunnossapito tarkoittaa, että kiinteistöstä ja maa-alueesta pidetään asianmukaista huolta, jotta piha-alue pysyisi hyvässä kunnossa eikä ympäristö näyttäisi laiminlyödyltä tai huolittelemattomalta. Piha-alueiden kunnossapitoon kuuluu esimerkiksi se, että kulkuväylät pidetään vuodenajoista ja olosuhteista huolimatta hyvässä kunnossa, nurmikko ja viheralueet huolletaan ja että asfalttipiha lakaistaan ja pestään säännöllisesti. Myös riittävästä valaistuksesta ja pihan turvallisuudesta huolehtiminen kuuluvat kunnossapitoon. Vuodenajan vaihtelut tuovat oman lisänsä piha-alueen kunnossapitotöihin. Talviaikaan keskitytään lumitöihin, hiekoitukseen ja jään poistoon, kesällä työt painottuvat esimerkiksi viheralueiden, kasviston ja puuston hoitoon. Syksyllä ja keväällä pihapiirissä riittää erilaisia siistimis- ja ylläpitotöitä lehtien haravoinnista irtoroskien keräämiseen.
 3. Mitkä pihan kunnossapito- ja huoltotyöt kannattaa tehdä vuosittain?
  Vuosittain on syytä tehdä perusteellisempi kiinteistön ja piha-alueen tarkistus, jonka aikana kulkuväylien kunnon, pihakaivojen ja valaistuksen toimivuuden lisäksi kannattaa läpikäydä esimerkiksi kattorakenteet, ulkoseinäpinnat, savunpoistojärjestelmät, savunpoistoluukut, lämmönjakokeskus, ensisammutuskalusto, LVI-venttiilien toimivuus, autojen lämmitystolppien toiminta ja ovet. Erityisesti talvikauden jälkeen kannattaa vesikourujen ja syöksytorvien kunto käydä läpi. Myös sokkelit on syytä tarkistaa aina talven jäljiltä.
 4. Entä jos piha-alueesta pidetään huolta talkootyönä?
  Taloyhtiön pihan kunnossapito voi joissakin yhtiöissä olla myös osakkaiden ja asukkaiden vastuulla. Kun kunnossapidosta huolehtivat talon asukkaat, saattaa työn laadussa esiintyä suurtakin vaihtelua. Huoltotyöt voivat jäädä myös hoitamatta. Koska talkootyö perustuu vapaaehtoisuuteen, ei osakkaita voida pakottaa kunnossapitotehtäviin. Siksi yhteisen pihapiirin huoltovastuu kannattaa ulkoistaa kiinteistöhoitoyritykselle sen sijaan, että kunnossapito hoidettaisiin talkootyönä
 5. Voiko pihan kunnossapitoa laiminlyömällä aiheuttaa vaaratilanteita?
  Pihapiirin turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu joko taloyhtiölle tai vastaavasti osakkeenomistajille, jos yhtiöjärjestyksessä on näin määritelty. Turvallisuusriskejä aiheutuu ennen kaikkea talviaikaan, jos lumen ja jään poistosta ei huolehdita asianmukaisesti tai jos kulkuväylät ovat liukkaita. Perusasioita laiminlyömällä voi aiheutua vaaratilanteita mihin tahansa vuodenaikaan, joten säännöllisistä huoltotöistä on syytä pitää kiinni. Siksi esimerkiksi sadevesijärjestelmän toimivuus, katon, vesikourujen, pihakaivojen ja pihamaan kunto sekä kulkuväylät nurkkauksineen on hyvä tarkistaa aika ajoin.