Taloyhtiön kevättalkoot vaativat suunnittelua ja valmisteluja

Monissa taloyhtiöissä kevättalkoita suunnitellaan jo, ja suunnittelu kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin. Taloyhtiön talkoot ovat mainio keino lisätä taloyhtiön yhteisöllisyyttä. Kasvavan yhteishengen lisäksi kehittämisideoita syntyy yhteisissä tapahtumissa ja mahdollisesti myös säästöjä yhteisellä ideoinnilla sekä tekemisellä.

Muistilista talkoiden järjestämiseen

Talkoiden vastuuhenkilön nimeäminen
Talkooväestä on valittava yksi organisointikykyinen, vetovastuussa oleva henkilö, joka varmistaa viime kädessä kaiken olevan kunnossa talkoita varten. Useiden kokkien soppa ei talkoiden vastuunjaossa ole suositeltavaa, vaikka yhdessä suunnitellaan ja tehdäänkin. Vastuuhenkilö päätetään yhteistuumin osakkaiden kesken.

Talkoiden tehtävien listaaminen
Talkoiden tehtävien määrä kannattaa sopia etukäteen huomioiden osallistujien määrä. Liikaa ei tehtäviä kannata haalia, jotta kaikki sovitut asiat saadaan tehtyä ja voidaan yhdessä olla ylpeitä tehdystä työstä. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi pihapiirin siistiminen ja viherkasvien sekä kukkapenkkien istutukset sekä huolto. Vaativammissa, ammattitaitoa vaativissa töissä kannattaa luottaa alan ammattilaisiin. Ammattitaidottomasti tehdyt erikoisemmat tehtävät tai vaaralliset työt saattavat lopulta aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia, mikäli työn jälki onkin tarvittua heikompi tai vaarallisen työn seurauksena joku talkooväestä loukkaantuu.

Rahoitus
Talkoille tulee päättää budjetti, joka sisältää tarvittavat työvälineet, materiaalit sekä tarjoilut. Budjetista päättää taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä auttaa sen laadinnassa tarvittaessa.

Työvälineet
Sovituista talkootehtävistä riippuen tarvittavat työvälineet tulee hankkia talkoopäivään mennessä. Pihatyökalut, maalit sekä esimerkiksi roskalava risuja varten ym. tarvikkeet tulee hankkia etukäteen. Materiaalit tulee myös huomioida; esimerkiksi millaista maalia tai nurmikon siemeniä hankitaan.

Suojavälineet
Mikäli talkoiden työlistalle kuuluu tehtäviä, joissa tarvitaan suoja- tai turvavälineitä, tulee tarvikkeiden hankinta ehdottomasti varmistaa, jotta vahingoilta vältyttäisiin. Suoja- ja turvavälineitä on oltava riittävästi kaikille, jotka niitä talkoopuuhissa tarvitsevat.

Vakuutukset kuntoon
Talkoovakuutukset kannattaa varmistaa ennen talkoita kuntoon. Isännöitsijän tehtävä on varmistaa, että talkoovakuutus sisältyy kiinteistön vakuutukseen. Mikäli näin ei ole, pitää vakuutus ottaa talkoita varten, sillä erilaisista vahingoista voi itse vahingon aiheuttaman harmin lisäksi koitua myös huomattavia kustannuksia.

Talkoista tiedottaminen
Kun talkoopäivä on päätetty, varmistetaan, että kaikki taloyhtiön jäsenet tietävät talkoiden ajankohdan. Talkoista kannattaa tiedottaa ilmoituksella OmaRetta-palvelussa sekä taloyhtiön ilmoitustaululla. Tällöin talkookutsu tavoittaa kaikki asukkaat.

Talkootarjoilut
Hallitus päättää tarjoilumenun talkooväelle, ja tarjoilujen hankintavastuu sekä talkoopaikalle toimittaminen sovitaan yhdessä. Yhteisen työskentelyn päätteeksi talkoot on mukava päättää rentoon ajanviettoon yhdessä.